جلسه کمیسیون پژوهش در بهمن ماه ۸۷

کارگاه ها و دوره های آموزشی
تاریخ برگزاری : ۱۴/۱۱ /۸۷
حاضرین جلسه: دکتر تاجیک اسمعیلی، آقای یزدانی، دکتر سراجی، دکتر خلاقی، دکتر آرمند
غائبین جلسه: دکتر مهرمحمدی، دکتر بلوسی، دکتر مهدوی، دکتر امام جمعه، دکتر احمدی
ساعت شروع جلسه : ۱۷:۳۰
ساعت اتمام جلسه: ۱۸:۴۵
دستور جلسه:
۱-       گزارش خانم دکتر بلوسی
۲-       بررسی وضعیت پیشرفت طرح های پژوهشی شورای عالی آموزش و پرورش
۳-       بررسی مجدد طرح های پیشنهادی به موسسه پژوهشی
۴-       بررسی نحوه اقدام در زمینه نقد علمی کتاب های درسی
۵-       بررسی وضعیت اجرای برنامه های کمیسیون پژوهش انجمن در سال ۱۳۸۷
خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه :
۱- ابتدا دکترتاجیک اسمعیلی دستور جلسه را قرائت کردند. دستور جلسه اول بدلیل عدم حضور خانم دکتر بلوسی از دستور خارج و به جلسه بعد موکول شد.
۲- راجع به بند ۲ دستور جلسه ابتدا آقای دکتر تاجیک اسمعیلی توضیحاتی را راجع به مشکل مالی انجمن با سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمودند. پس از بحث و بررسی در مورد مشکل،  مقرر شد ایشان در جلسه هیئت مدیره این مساله را طرح و برای آن راه حل ارائه شود.
۳- آقای یزدانی در مورد اجرای طرح شورای عالی اعلام کردند که طرح پایان یافته و تحویل ناظر طرح آقای دکتر موسی پور داده شده است و منتظر نظر ایشان هستیم.
۴- دستور ۳ جلسه : مقرر گردید برای طرح های پژوهشی که از سوی انجمن ارائه می شود مکانیزم بررسی در نظر گرفته شود. مقرر گردید هر طرح توسط دو نفر از افراد صاحب صلاحیت بررسی شود و حق الزحمه بررسی طرح به افراد بررسی کننده پرداخت شود.
۵- دکتر سراجی و آقای یزدانی گزارشی از اصلاحات انجام شده بر طرح های ارسال شده به موسسه بر اساس نظرات بررسی کنندگان، ارائه دادند. مقرر شد آقای دکتر خلاقی و آقای دکتر تاجیک اسمعیلی تا چهارشنبه ۱۶/۱۱/۸۷ طرح ها را بررسی کرده و نظراتشان را به آقای یزدانی و دکتر سراجی منعکس کنند. همچنین آقای دکتر تاجیک اسمعیلی برای شرکت در کمیته پژوهش موسسه جهت دفاع طرح ها انتخاب شدند.
۶- آقای دکتر تاجیک اسمعیلی در مورد نامه ارسالی به موسسه در خصوص آمادگی انجمن برای نقد کتب های درسی، گزارشی ارائه مقرر شد پس ازدریافت پاسخ از سازمان پژوهش، در جلسه بعد راجع به تشکیل کمیته مربوط تصمیم گیری شود.