نشست علمی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی
 

انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
با همکاری

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می کند :

 

سخنران :

 

پروفسور یان بنسون (Jan Bengtsson)

 

دانشگاه گوتنبرگ

 

سوئد

 

موضوع سخنرانی :

 

WITH THE LIFE-WORLD AS POINT OF DEPARTURE:

 

A research approach for empirical behavioral sciences research

 

 

 

زیستجهان به منزله نقطه عزیمت:

 

رویکردی به پژوهش تجربی در علوم رفتاری

 

 

 

اعضای میزگرد:

 

دکترمحمود مهرمحمدی

 

                                                      دکتر  محمدضیمران

 

                                                       دکتر  فرزین بانکی

 

 

 

چهارشنبه ۹/ ۲/۱۳۸۸ ساعت ۱۰ تا ۱۳

 

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ط۴ سالن علامه جعفری  

 

از همه علاقمندان و اعضاء جهت حضور در این جلسه دعوت به عمل می آید.