گروپ مطالعات علم و آموزش عالی

کمیسیون‌ها

گروپ  مطالعات  علم  و   آموزش عالی

( با تأکید بر برنامه درسی)

پیشنهاد دهنده: مقصود فراستخواه

گروه ذی علاقۀ تخصصی [۱]، نهادی اجتماعی حرفه ای  در یک حوزۀ تخصصی غالبا میان رشته ای است و محل اجتماع کسانی است که  دارای علایق شناختی، ارتباطی و عملی مشترکی هستند. مطالعات علم و آموزش عالی  به دلیل جایگاهی که  مسائل دانشگاهی و نظام  علمی برای  جامعۀ درحال گذار ایرانی  دارد، واجد اهمیت است. از سوی دیگر  مطالعات «برنامه درسی»  در پرتو  دیدگاه گسترده  و نگاه  نظر پردازانه و کارشناسانه به  کل نظام علم، تحقیقات و فناوری، عمق و وسعت پیدا می کند. در همین راستا  « گروه ذی علاقۀ تخصصیِ مطالعات  علم  وآموزش عالی( با تأکید بر برنامه درسی)» [2] با همکاری علاقه مندان خبره در این حوزه  تشکیل می شود.

 

اهداف:

۱٫       توسعه وارتقای  مطالعات برنامه درسی در ارتباط با  مطالعات علم و آموزش عالی 

۲٫       شناخت مسائل موجود در ایران در حوزۀ تخصصی میان رشته ای

۳٫       مشارکت در پاسخگویی علمی  به نیازهای توسعه و تحول در ایران   در حوزۀ تخصصی میان رشته ای

۴٫       گسترش وتعمیق همکاری های علمی  در حوزۀ تخصصی میان رشته ای ونیل به  هم اندیشی و هم افزایی

 

اعضا:

 اعضای  مشروح در زیر مؤسسین اولیه گروه عبارتند از:

۱)      دکتر کوروش فتحی

۲)      دکتر حمید رضا آراسته

۳)      دکتر مقصود فراستخواه

۴)      دکتر نعمت الله فاضلی

۵)      دکتر محمد یمنی

۶)      دکتر رضا  نوروز زاده

۷)      دکتر محبوبه عارفی

۸)      دکتر محمد قهرمانی

در ادامه کار   کوشش می شود که با برقرای تعاملات علمی و دانشگاهی از میان متخصصین  این حوزۀ تخصصی  میان رشته ای  ، اعضای مؤثری جذب و همکاری بشود.

 قلمرو فعالیت  وطرح عمل:

انگارۀ  اولیه برای قلمرو فعالیت  به ترتیب زیر  است که پس از تصویب کلیات آن، طرحنامۀ عملیاتی تر در قالب برنامۀ یکساله توسط اعضای مؤسس  ارائه و در آن سایر اعضای همکار  معرفی می شود :

۱٫       تحقیقات  مشترک  وتولید دانش در حوزۀ تخصصی میان رشته ای

۲٫       انتقال  واشاعۀ دانش تولید شده  از طریق   نشریات  وکتب و نیز  محیط مجازی چند رسانه ای

۳٫       مبادلات و همکاریهای علمی در حوزۀ تخصصی میان رشته ای از طریق   همایشها و مجامع علمی

۴٫       همکاری با   نهادها وسازمانها در جهت پاسخگویی به تقاضا های  خدمات تخصصی

 

برنامه عمل سالانه

پس از تصویب نهایی پیشنهاد تشکیل گروه وابلاغ آن از سوی انجمن محترم مطالعات برنامه درسی ایران، ضمن هماهنگی با اعضای محترم مؤسس، نخستین جلسه تشکیل وبرنامه عمل سالانه در چارچوب ضوابط واولویتهای انجمن  وبا بحث وبررسی گروهی و توافق صورت گرفته،  به انجمن  اعلام خواهد شد.

 


[۱] Special Interest Group (SIG)

[۲] Science and Higher Education Studies emphasizing the  curriculum  SIG( SHESEC )