اولین کنفرانس بین المللی انجمن مطالعات برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

عنوان همایش:

آموزش علوم و فناوری در جهان اسلام: چالش ها و چشم اندازها

زمان:
۱۳ و ۱۴ آذرماه ۱۳۸۹

دبیر علمی:
دکتر محمود مهرمحمدی

مکان:
منطقه آزاد کیش

فراخوان متعاقباً اعلام خواهد شد