دعوت عمومی برای شرکت در نشست های هویت کاوی رشته برنامه ریزی درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

  سلسله نشست های علمی هویت کاوی رشته برنامه ریزی درسی
از مجموعه جلسات علمی ماهیانه گروه۱۱-۱۱، درسال ۸۹

 گرد هم آمدن و تشکل یافتن اساتید و دانشجویان هر رشته یکی از اساسی ترین پایه های استحکام رشته های دانشگاهی است. این مجموعه می توانند با کمک متقابل، شکل گیری شبکه واقعی همبستگی علمی رشته ای خود را بیش از پیش موجب گردند.

 

 با این اندیشه در تاریخ یکشنبه ۸۸٫۱۱٫۱۱ نشستی در محل موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، با محوریت موضوع "چیستی رشته برنامه ریزی درسی در ایران " برگزار شد. این نشست حاصل حرکت خودجوش تعدادی از دانشجویان دکتری رشته و استقبال و هدایت فکری برخی از اساتید بود. افراد موسس و شرکت کننده در جلسه اولیه گروه ۱۱- ۱۱عبارتند از:

 اساتید: دکتر مهر محمدی، دکتر موسی پور، و دانشجویان دکتری: خانمها: نیک­­­ نام(دانشگاه تربیت مدرس)، خاکباز(دانشگاه شهید بهشتی)، بازرگان(دانشگاه پیام نور)، لرکیان(دانشگاه تربیت معلم). آقایان: حسینی خواه(دانشگاه تربیت مدرس)، یادگارزاده(دانشگاه شهید بهشتی)، خسروی(دانشگاه تربیت مدرس)، و نیز دوستانی که در جلسات بعدی بدین جمع افزوده شدند: دکتر علی عسگری، و آقایان  نوری(دانشگاه تربیت مدرس) و میرعرب (دانشگاه تربیت مدرس).

 اکنون پس از برگزاری منظم پنج جلسه خرسندیم که به اطلاع سایر علاقمندان این گونه مباحث برسانیم که جلسات علمی ماهیانه گروه ۱۱-۱۱در سال جاری با محوریت بحث در خصوص هویت رشته روزهای یکشنبه ساعت ۵-۳ در تاریخ های زیر برگزار می شود. افراد علاقمند به شرکت در این نشستها به منظور قرار گرفتن نامشان در لیست ایمیلی اطلاع رسانی، لطفا با آدرس   z_niknam@yahoo.com مکاتبه فرمایند. در ضمن فایل صوتی و پاورپوینت جلسات پیشین در گوگل گروپ گروه موجود می باشد.

 

 

بهمن

۱۷/۱۱/۸۹

آذر

۲۱/۹/۸۹

مهر

۱۸/۷/۸۹

مرداد

۱۷/۵/۸۹

خرداد

۱۶/۳/۸۹

اسفند

۱۵/۱۲/۸۹

دی

۱۹/۱۰/۸۹

ابان

۱۶/۸/۸۹

شهریور

۲۱/۶/۸۹

تیر

۲۰/۴/۸۹