پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری یادگیری الکترونیکی در دو بخش برای ارائه مقالات در قالب سخنرانی و یا به صورت پوستر برگزار می‌کند. تأکید کنفرانس بر جنبه‌های بنیادی، کاربردی، راهبردی، و توسعه‌ای یادگیری الکترونیکی و تکیه بر آموزش مداوم است، به همین دلیل کنفرانس امسال شعار "یادگیری الکترونیکی: ز گهواره تا گور دانش بجوی" را بعنوان شعار کنفرانس انتخاب نموده است. از تمامی محققین و دانشگاهیان در زمینه‌های مختلف مهندسی و تعلیم و تربیت و مرتبط با عناوین این کنفرانس دعوت می‌شود تا با ارسال مقاله و شرکت در کنفرانس از طریق تبادل نظر و مشارکت در یافته‌های علمی، پژوهشی، و کاربردی خود، موجب غنای بیشتر کنفرانس و نیل به اهداف آن باشند.

اطلاعات بیشتر