فراخوان پذیرش چکیده مقاله

کارگاه ها و دوره های آموزشی
 
گروپ تخصصی "برنامه درسی و فرهنگ" به عنوان یکی از گروپ های تخصصی وابسته به  انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، اقدام به فراخوان چکیده مقاله با موضوع؛
       « بررسی نسبت ها و پیوندهای برنامه درسی و فرهنگ»
 نموده است. در این راستا از کلیه علاقمندان و متخصصین حوزه های مرتبط با فرهنگ و برنامه درسی دعوت می شود چکیده مقالات خود را به نشانی الکترونیکی گروپ؛farhangpajohi@gmail.com  ارسال دارند.
 
نکات مهم:
–         چکیده مقاله باید حداقل سیصدو حداکثر هزار کلمه باشد.
–     مشخصات کامل نویسند شامل نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، محل کار نویسنده، شماره تماس و ایمیل افراد به همراه چکیده ارسال گردد.
–     مقالات دریافت شده پس از طی فرایند داوری و تصویب، در ویژه نامه "برنامه درسی و فرهنگ"  نشریه علمی – پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی به چاپ خواهد رسید. همچنین علاوه بر چاپ مقاله، نشست سخنرانی نیز با حضور نویسنده برگزار خواهد شد.
–         سایر مقالات دیگر که امتیاز لازم جهت چاپ در نشریه علمی – پژوهشی را کسب نکرده باشند پس از بررسی به عنوان سخنرانی در جلسات عمومی گروپ تخصصی "برنامه درسی و فرهنگ" مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
–         چکیده مقالات بایستی حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۳۹۰ به ایمیل گروپ ارسال گردد.
 
با تشکر
دکتر علیرضا صادقی