نهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی در دانشگاه تبریز برگزار شد

کارگاه ها و دوره های آموزشی
نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با محوریت برنامه درسی آموزش عالی در ایران چالشها و چشم اندازها از امروز به مدت دو روز با شرکت بیش از ۳۰۰ نفر پژوهشگران، محققان،اساتید و دانشجویان از ۴۰ دانشگاه کشورازسوی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز  دراین دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل در این همایش برنامه ریزی و مطالعات درسی را قلب آموزش عالی هر کشوری بیان کرد و افزود:برنامه درسی در قالب تحولات زیر بنایی و مفاهیم مورد نیاز جامعه در عرصه های مختلف شکل می گیرد.
دکتر ارسلان قربانی همسو شدن با تحولات جهانی در برنامه ریزی درسی آموزش عالی در هر کشوری را ضروری دانست و گفت: سیاستهای ما در تحولات برنامه ریزی درسی در آموزش عالی باید با توجه به نیازهای جدید جوامع بشری و تحولات جهانی صورت بگیرد.
وی، برنامه ریزی و مطالعات درسی را در راستای گسترش مطالعات بین رشته ضروی دانست و تصریح کرد:در این خصوص ما باید برای توسعه همه جانبه کشورمان در عرصه های مختلف به نیاز های فرهنگی و تاریخ محلی، بومی،ملی مان توجه داشته باشیم.
رییس دانشگاه تبریز هم در این همایش بزرگترین رسالت دانشگاهها را تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر با توجه به نیاز جوامع بشری بیان کرد وگفت:رسالت ما دانشگاهیان توسعه و تربیت منابع انسانی ماهراست که محصول آن تربیت و رشد انسانهای  متخصص و متعهد با اخلاق انسانی است.
دکتر سید محمد تقی علوی توسعه پایدار کشورها را تولید علم دانش با توجه به نیاز روز جوامع بشری اعلام کرد وگفت:علم ودانش خوب آن است که در خدمت انسانها باشد و در حل مشکلات جامعه بکار گرفته شود.
وی توسعه پایدارهمه جانبه کشورمان را درنتیجه تولید علم و دانش بیشتر و تبدیل آن به ثروت بیان کرد و افزود: برای سربلندی کشورمان باید گفتمان علم محوری را در جامعه و به خوص در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی نهادینه بکنیم.
دکتر علوی افزود: آموزش در کنار پژوهش معنی پیدا می کند و برای رسیدن به این هدف  باید از تمامی ظرفیت هایمان استفاده کنیم.
وزیر سابق علوم هم در این همایش برنامه ریزی درسی را مهمترین سند آموزش عالی کشورها اعلام کرد و افزود: نگاه ما باید به برنامه درسی و مطالعات آن یک نگاه علمی و تخصص باشد.
دکتر جعفر توفیقی با اشاره به سند چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در خصوص کسب رتبه اول تولید علم وفناوری و اقتصاد در منطقه یادآور شد: برای رسیدن به این هدف مهم اکنون باید از ظرفیت ها و توانمندیهای خود از جمله پتانسیل های که در دانشگاهها داریم به نحو سایسته استفاده کنیم.
به گفته وی، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، اساتید و دانشجویان ما باید منشا تحولات با توجه به نیاز های جامعه در عرصه های مختلف باشد.
دکتر توفیقی افزود:توسعه کشورها در نتیجه توسعه آموزش عالی و تولید علم ودانش بوجود می آید.
دکتر اسکندر فتحی آذر ،دبیرعلمی نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه ریزی ایران هم در این همایش افزود: ۵۲۵ چکیده مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده بود که از این تعداد ۲۸۴ چکیده مقاله پذیرفته شد که بعد از داوری در نهایت ازامروزبه مدت دو روز ۷۵ مقاله به صورت شفاهی و ۸۴ مقاله به صورت پوستر ارایه می شود.
وی، مبانی فلسفی برنامه درسی در آموزش عالی، مبانی فرهنگی و اجتماعی برنامه درسی در آموزش عالی، مبانی روان شناختی برنامه های درسی آموزش عالی، طراحی برنامه درسی در آموزش عالی، تکنولوژی آموزشی و برنامه های درسی آموزش عالی، ساختار برنامه ریزی درسی در آموزش عالی  و نقد و ارزیابی برنامه ها،تجارب و سیاست ها را از جمله محورهای این همایش  اعلام کرد و گفت:این همایش بیستر با هدف تبیین اهمیت، ضرورت و جایگاه برنامه های درسی در آموزش عالی، کشف نقاط قوت و ضعف برنامه های درسی موجود در آموزش عالی، شناسایی راهکارهای اثر بخش ساختن برنامههای درسی در آموزش عالی، شناسایی ظرفیت ها و موانع  برنامه های درسی الکترونیکی در آموزش عالی، شناسایی چالشهای برنامه های درسی نظام آموزش عالی  و شناسایی چشم اندازهای مطلوب برنامه های درسی آموزش عالی   بر گزار میشود.
برپایه همین گزارش، برگزاری ۶ نشست تخصصی، ۳ میزگرد و ۳ هم اندیشی در موضوعات مختلف و سخنرانی پروفسور پاندا استاد دانشگاه مدیریت برنامه ریزی آموزشی هندوستان در خصوص برنامه ریزی  درسی در آموزش عالی  از دیگر برنامه جنبی این همایش بود.