برنامه سال ۱۳۸۹ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نشست ها

  لوازم اجرای برنامه سال ۱۳۸۹

الف: تعهدات عمومی اعضاء هیئت مدیره

۱٫       شرکت مستمر و فعال در جلسات ماهانه هیئت مدیره (طبق برنامه از پیش تعیین شده)

۲٫       فعال کردن ایمیل و برقراری ارتباط متقابل با دبیرخانه از طریق ایمیل

۳٫       اهتمام به شرکت در جلسات و نشست‌های رسمی انجمن (همایش‌ها، نشست‌های ماهانه و …)

۴٫       همکاری فعال در تولید خبرنامه

۵٫       نظارت فعال بر عملکرد سایت

۶٫       مشارکت در اجرای برنامه‌های کمیسیون توسعه واحدهای استانی

ب: تعهدات رؤسای کمیسیون‌ها

۱٫       اختصاص دوساعت در هفته به دبیرخانه (جلسات کمیسیون هم در همان روز تشکیل شود)

۲٫       فعال کردن دبیر کمیسیون و کاهش انتظارات از دبیرخانه

۳٫       همکاری ویژه با سایت شامل وبلاگ‌نویسی و به روزنگه داشتن صفحه مخصوص کمیسیون

۴٫       تقویت توان کمیسیون با جلب مشارکت افراد جدید

 

برنامه و بودجه کمیسیون پژوهش در سال ۱۳۸۹

ردیف

رؤس برنامه

زمان اجرا

بودجه مورد نیاز/ملاحظات

۱

شناسایی و جمع آوری اولویت های پژوهشی سازمان های و نهادها جهت  اطلاع رسانی به اعضای انجمن

در طول سال

———-

۲

شناسایی و دعوت از پژوهشگران و تشکیل حداقل دو نشست توجیهی و تشویقی برای آنها جهت همکاری پژوهشی با انجمن

در طول سال

———-

۳

عقد حداقل ۳ قرارداد پژوهشی جدید

در طول سال

———-

۴

تکمیل صفحات وب کمیسیون پژوهش

در طول سال

———-

۵

همکاری در برگزاری جلسات ماهانه انجمن با شناسایی و معرفی پژوهش های انجام گرفته در حوزه برنامه درسی

در طول سال

———-

۶

بررسی عملکرد ۵ ساله انجمن در ابعاد علمی و مالی، با توجه به برنامه راهبردی انجمن، و ارائه راهکارهای لازم

پنج ماه پس از تأمین هزینه

/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰ریال منفی

۷

گرد آوری چکیده مطالعات انجام گرفته در حوزه برنامه درسی و معرفی آنها در سایت انجمن

در طول سال

/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰ریال منفی

۸

شناسایی موضوعات پژوهشی مغفول در حوزه برنامه درسی و درخواست از سازمان های پژوهشی برای قرار دادن آنها در اولویت های پژوهشی خود

در طول سال

———-

۹

تولید لوح فشرده فصلنامه ها و مجموعه مقالات همایش های انجمن، از بدو تأسیس تاکنون، با امکان جستجو بر اساس عنوان و نویسنده

پنج ماه پس از تأمین هزینه

/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰ریال منفی

۱۰

انتخاب پژوهش های برتر

 

 

برنامه و بودجه کمیسیون آموزش در سال ۱۳۸۹

ردیف

رؤس برنامه

زمان اجرا

ملاحظات/ بودجه مورد نیاز

۱

 

برگزاری نشست علمی – ماهانه

در طول سال و پیش بینی ۸ نشست

۰۰۰/۰۰۰/ ۵ ریال منفی

۲

 

برگزاری ۲کارگاه های آموزشی

( سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)

در طول سال

 

۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مثبت

۳

 

برگزاری ۳کارگاه های آموزشی

( دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی)

در طول سال

 

۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال منفی

۴

برگزاری کارگاه آموزشی حسب نیاز واحد های استانی و اعضا

 

۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مثبت

۵

حضور در همایش های سالانه

 

———-

۶

ارائه ارزشیابی از کیفیت برگزاری نشستهای علمی- ماهانه

هر ۶ ماه یکبار

———-

۷

برگزاری نشست کمیته دانشجویی

 

———-

۸

نیازسنجی برگزاری کارگاه های آموزشی

 

———-

 

 

 

 

  برنامه و بودجه کمیسیون نشر علمی در سال ۱۳۸۹

ردیف

رئوس برنامه

زمان اجرا

بودجه

 (میلیون ریال)

 

۱

ارزیابی و انتخاب کتاب برتر برنامه درسی در سال ۱۳۸۹ بر اساس انتشارات پنج سال گذشته در دو حوزه تالیف و ترجمه.

تا همایش دهم

۱۵

۲

همکاری در نقد و ارزیابی چهار کتاب منتشره پنج سال گذشته در جلسات نقد حضوری با شرکت صاحب اثر و انتشار نقد در نشریات انجمن.

هر فصل یک اثر

۳

همکاری در ارزیابی آثار در دست انتشار ناشران.

در صورت تقاضا

۴

انتشار کتاب مجموعه مقالات همایش های انجمن: ششم

پایان خرداد

۳۰

۵

انتشار کتاب مجموعه مقالات همایش های انجمن: هفتم

پایان مرداد

۳۰

۶

انتشار کتاب مجموعه مقالات همایش های انجمن: هشتم

پایان مهر

۳۰

۷

انتشار کتاب مجموعه مقالات همایش های انجمن: نهم

پایان آذر

۳۰

۸

انتشار کتاب مجموعه مقالات همایش های انجمن: دهم

پایان اسفند

۳۰

۹

انتشار یک کتاب تالیفی در حوزه برنامه درسی.

پایان اسفند

۵ (ارزیابی)

۱۰

انتشار یک کتاب ترجمه در حوزه برنامه درسی.

پایان اسفند

۵ (ارزیابی)

۱۱

پیگیری امور و ارایه دو نوبت گزارش امور تولید دانشنامه برنامه درسی.

هر شش ماه

۱۲

تدوین دستورالعمل فروش تولیدات انجمن از طریق همکاری با ناشران.

از زمان تولید

۱۳

همکاری در انتشار الکترونیکی آثار علمی مربوط

از زمان فراهم شدن آثار

۱۴

تدوین آیین نامه جمع آوری و انتشار اسناد و مدارک از طریق سایت.

پایان آذر

 

 

 

 

 

برنامه و بودجه کمیسیون روابط بین الملل در سال ۱۳۸۹

ملاحظات/بودجه مورد نیاز

زمان اجرا

رئوس برنامه

ردیف

هزینه های این کارگاه توسط شرکت کنندگان و کشور میزبان تامین می شود. انجمن با پیش بینی کمک حداکثر ۱ میلیون تومانی ازاین فعالیت حمایت لازم را به عمل می آورد.  

 

تا پایان شهریور

برگزاری کارگاه مشترک در حوزه برنامه درسی ملی با کشور هندوستان(در هندوستان)

۱

 

 

امکان سنجی برگزاری یک کارگاه آموزشی  مشترک در حوزه برنامه درسی با کشور مالزی

۲

 

 

تا پایان سال

مشارکت در اجرای برنامه های مصوب دفاتر بین المللی مستقر در تهران( در حوزه عملیات انجمن)،مانند یونسکو، آیسسکو و یونیسف

۳

 

پایان شهریور و پایان بهمن

تدوین گزارشهای شش ماهه از رخدادهای بین المللی در حوزه برنامه درسی

۴

حداکثر ۵۰۰ هزار تومان

 

تا پایان سال

ساماندهی و فعال سازی کمیته تولید محتوای سایت انگلیسی و بروز نگه داشتن سایت

۵

کلیه هزینه ها بر عهده انجمن است. کمیسیون تدارک علمی این بخش را با همفکری کمیته علمی همایش بر عهده دارد.

در موعد مقرر

تدارک بخش بین الملل همایش دهم انجمن

۶

 

 

در موعد مقرر

مشارکت در برگزاری همایش بین المللی آموزش علوم و تکنولوژی در جهان اسلام

۷

 

 

تا خرداد ماه

امکان سنجی راه اندازی واحدهای برون مرزی انجمن در کشور های فارسی زبان افغانستان وتاجیکستان

۸

برای این کارگاه ها باید منابع مورد نیاز از طریق پشتیبانان سازمانی و همچنین دریافت هزینه ثبت نام از شرکت کنندگان تامین شود.

 

تا آذرماه

برگزاری دست کم یک کارگاه با استفاده از مدرسان خارجی (زمینه ترجیحی: آموزش زبان انگلیسی)

 

۹

 

 

تا شهریور ماه

امکان سنجی تاسیس مرکز منطقه ای برنامه ریزی درسی با هدف ارائه خدمات علمی و حرفه ای به کشورهای منطقه

۱۰

 

 

تا شهریور ماه

امکان سنجی تاسیس مجمع انجمن های تخصصی برنامه ریزی درسی در منطقه یا در سطح کشورهای عضو ایسسکو (کنسرسیوم) با هدف انجام فعالیت های علمی و پژوهشی مشترک

۱۱

 

تا آذرماه

عضویت در یکی از مجامع معتبر بین المللی مرتبط با حوزه برنامه درسی

۱۲

 

موعدمقرر

مدیریت اطلاع  رسانی و هماهنگی شرکت اعضای انجمن در همایش بین المللی

۱۳

 

 

برنامه و بودجه کمیسیون توسعه استانی در سال ۱۳۸۹

ردیف

عنوان برنامه مصوب

با همکاری

زمان

بودجه

۱

راه اندازی حداقل دو واحد

 

اسفند ۱۳۸۹

۲

همکاری شعب استانی در برگزاری نشست های علمی (حداقل ۲ نشست علمی)

 

اسفند ۱۳۸۹

۳

برگزاری جلسه مشترک روسای واحدها با هیئت مدیره و نیز برگزاری نمایشگاهی جهت ارایه دستاوردهای شعب استانی در همایش دهم در دانشگاه شهید رجائی

 

زمان همایش

۴

اعلام آمادگی برگزاری دوره های آموزش مقاله نویسی برای شعب استانی

 

در طول سال ۸۹

۵

برگزاری نشست آسیب شناسی با حضور روسای  واحد های استانی درخصوص راه های تقویت، فعال سازی یا تعطیل شعب  و ارائه گزارش آن به هیئت مدیره

 

مهر۱۳۸۹

۶

تعیین واحد استانی نمونه در دردهمین همایش انجمن در دانشگاه شهید رجائی

 

زمان همایش

۷

شناسایی ظرفیت های واحد های استانی  برای برگزاری همایش یازدهم

 

در طول سال ۸۹

پانصد هزار تومان منفی

۸

ایجاد وبلاگ مخصوص کمیسیون توسعه استانی به انضمام لینک شعب

 

در طول سال ۸۹

 

 

 برنامه و بودجه سال ۱۳۸۹

دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

ردیف

فعالیت

باهمکاری

زمان

بودجه

۱

تدوین گزارش عملکرد انجمن در سال ۸۸

کلیه کمیسیون ها

تیرماه ۱۳۸۹

 

۲

برگزاری دهمین همایش سالانه انجمن

کلیه کمیسیون ها

آبان ۱۳۸۹

 

۳

مشارکت در برگزاری همایش برنامه درسی ملی

 

مهرماه۱۳۸۹

 

۴

برگزاری اولین همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری

 

آذر۱۳۸۹

 

۵

تکمیل پرونده مربوط به ارزیابی از عملکرد انجمن ها در سال ۱۳۸۹ جهت ارائه به شورای انجمن های علمی

کلیه کمیسیون ها

موعد مقرر۱۱۳۸۹

 

۷

انتشار دست کم ۲ شماره عادی و ۳ شماره ویژه نامه

هیئت تحریریه

اسفند۱۳۸۸

هر شماره  500 هزار تومان (با هزینه داوری) جمعا ۵/۲ میلیون تومان ( منفی )

۹

تدوین گزارش تحلیلی از مباحث علمی اولین همایش بین المللی طبق ساختار مصوب

دبیرعلمی همایش

موعد مقرر

۵۰۰ هزار تومان

( منفی )

۱۰

تدوین گزارش تحلیلی از مباحث علمی همایش دهم طبق ساختار مصوب

دبیرعلمی همایش دهم

موعد مقرر

۵۰۰ هزار تومان

( منفی )

۱۱

انجام یک فعالیت مشترک در حوزه علوم تربیتی  با همکاری انجمن های علمی همسو( استاد برتر، پژوهش های برتر، همایش، کارگاه )

سایر انجمن های علمی

اسفند۱۳۸۹

هر انجمن ۵۰۰ هزار تومان

( منفی )