انتخاب انجمن مطالعات برنامه درسی به عنوان انجمن برتر در حوزه علوم انسانی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری فارس، در «همایش ارزیابی توسعه علوم با تأکید بر نقش انجمن‌های علمی» که صبح امروز از مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، انجمن‌های علمی برتر کشور معرفی و تقدیر شدند.
در این مراسم از دبیر ممیزی علوم پزشکی، کریم‌زاده مدیر اجرایی انجمن علمی اعصاب کودکان و در حوزه علوم کشاورزی از ثوابقی جانشین دبیر ممیزی توسعه علوم کشاورزی و سید یعقوب صادقیان مدیر اجرایی انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات و در حوزه علوم پایه از شیرازی دبیر ممیزی علوم پایه و عادل محمدپور مدیر اجرایی انجمن علمی آمار ایران تقدیر شد.
در حوزه علوم انسانی از مهرمحمدی دبیر ممیزی علوم انسانی و موسی‌پور مدیر اجرایی طرح انجمن علمی مطالعات برنامه درسی ایران و در حوزه علوم بین رشته‌ای از موسوی مهدوی دبیر ممیزی علوم بین رشته‌ای، شفیعی مدیر اجرایی انجمن علمی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه تقدیر شد.
حجت‌الاسلام عماد دبیر ممیزی علوم ارزشی و معرفتی و هاشم‌پور مدیر اجرایی انجمن علمی روانشناسی ایران در حوزه علوم ارزشی و معرفیت و سیف جانشین دبیر ممیزی علوم فنی مهندسی و اصغری مدیر اجرایی انجمن علمی مهندسی معدن در حوزه علوم فنی مهندسی به عنوان برگزیدگان انجمن‌های علمی برتر معرفی شدند.
همچنین در این مراسم از جامی به عنوان بنیانگذار طرح ممیزی طرح ممیزی توسعه علوم تقدیر شد.