مؤسسه پژوهشی و برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی برگزار می‌کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی
نشست علمی با عنوان:
 
"جایگاه آموزش فنی و حرفه‌ای در آموزش و پرورش"
 
از کلیه علاقمندان دعوت می‌شود در این نشست علمی شرکت فرمایند.
 
زمان: یک‌شنبه                          25/7/1389                    ساعت ۹  الی ۱۲:۳۰
 
مکان: ایرانشهر شمالی- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش- طبقه هشتم(سالن اجتماعات)