گزارش اجمالی نخستین سفرمطالعاتی گروهی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با نام خدا

گزارش اجمالی نخستین سفرمطالعاتی گروهی

نخستین سفر گروهی مطالعاتی انجمن مطالعات برنامه درسی در قالب کارگاه مشترکی با هندوستان  که بنا به پیشنهاد کمیسیون بین الملل  انجمن برنامه ریزی دیده شده بود و هماهنگی های آن قریب ۱۵ ماه به طول انجامید، با موفقیت  برگزارشد. سوژه اصلی کارگاه تبادل نظر و تجربیات در زمینه "برنامه درسی ملی" در دو کشور بود. هندوستان در سال ۲۰۰۵ این سند ملی را تدارک دیده و بر اسا س آن گام های اجرائی  قابل توجهی را برداشته یا حتی  مطالعات تکمیلی ویژه ای به ویژه در زمینه برنامه درسی تربیت معلم را(۲۰۰۹) را سامان داده است. در ایران نیز برنامه درسی ملی موضوعی مهم تلقی شده که متولیان نظام آموزشی کشور سخت در تکاپوی تدارک آنند. بدین ترتیب کارگاه هماهنگ با علائق طرفین بوده و فضای مناسب علمی و نظری از یکسو و کاربردی و عملی از سوی دیگر بر آن حاکم  بود. ذکر این نکته مهم در این گزارش اجمالی خالی از لطف نیست که چون در هندوستان اصلاحات همه جانبه در نظام آموزشی با محوریت برنامه درسی انجام گرفته و ترمیم و تصحیح دیدگاه ها ورویه ها در کلیه شئون به مثابه لوازم توفیق برنامه درسی در کانون توجه بوده است، مباحث کارگاه به طور طبیعی از  تنوع در خور توجهی برخوردار بود وموضوعاتی مانند امتحانات، تربیت معلم، آموزش های فنی حرفه ای  را نیز در بر می گرفت.

در این کارگاه از سوی انجمن مطالعات برنامه درسی نهایتا   5 نفر  و با هزینه شخصی حضور داشتند که به غیر از نگارنده و به ترتیب حروف الفباء عبارتند از:

·         دکتر محمود امانی تهرانی

·         جناب حسین دانشفر

·         دکتر علی اصغر خلاقی

·         دکتر زهرا نیک نام

ناگفته نماند که در طول مدت طولانی  تدارک این سفر ،اطلاع رسانی به شیوه های مختلف توسط دبیرخانه انجمن صورت گرفته و از تمام علاقمندان برای شرکت در کارگاه دعوت به عمل آمده بود .

از سوی برکزارکنندگان هندی این کارگاه مشترک هم انصافا تدارک بسیار وسیع علمی دیده شده بود که در خور ستایش و تقدیر است. شورای ملی تحقیقات تربیتی و آموزش (NCERT) که میزبان اصلی هیئت ایرانی بود از تمام امکانات علمی و اجرائی خود برای برگزاری هرچه بهتر این کارگاه مشترک سود جسته بود و دپارتمان های مختلف تشکیلات وسیع خود را به تناسب موضوعاتی که در دستور کار قرارداشت بدین منظور بسیج کرده بود.

به هر روی این تجربه، اندوخته مغتنمی برای فعالیت های بین المللی آتی انجمن به حساب می آید و می تواند در برنامه ریزی های آینده در جهت توسعه این رشته فعالیت ها مورد بهره برداری قرار گیرد.

 گزارش تفصیلی کارگاه که  با مشارکت کلیه اعضاء هیئت تنظیم می شود در آینده نزدیک تقدیم علاقمندان خواهد شد. همچنین در صدد هستیم تا یکی از نشست های تخصصی انجمن را به ارائه گزارش شفاهی و گفتگو درباره دستاوردهای سفر با مخاطبان علاقمند اختصاص دهیم که در این زمینه هم به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.

در تدارک این سفر جناب رضوی دبیر کمیسیون  بین الملل متحمل زحمت های فراوان شدند که از از ایشان قدردانی می نمایم. همچنین سرکار خانم شجاعی در دبیرخانه نیز زمان قابل توجهی را به این امر اختصاص دادند که موجب سپاس است.

دکتر محمود مهرمحمدی

رئیس کمیسیون بین الملل و عضو هیئت شرکت کننده در کارگاه