دعوت به همکاری برای پژوهش در حال انجام در انجمن

کارگاه ها و دوره های آموزشی
به اطلاع اعضای محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران می رساند، پژوهش «بررسی تطبیقی روش های مختلف طراحی، اعتبار بخشی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی ملّی در کشورهای مختلف و ارائه الگو با استفاده از نتایج به دست آمده» در انجمن در حال انجام است. از علاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر با آدرس ایمیل ja_yazdany@yahoo.com مکاتبه فرمایند