تبریک انتصاب دکتر مهرمحمدی به ریاست دانشگاه فرهنگیان

کارگاه ها و دوره های آموزشی

استاد بزرگوار  جناب آقای دکتر محمود مهرمحمدی
ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان کشور
با اهدا سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون،

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران انتصاب شایسته و به جا جنابعالی به عنوان ریاست دانشگاه فرهنگیان کشور را که مبین مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده تان در سطوح مختلف تعلیم و تربیت نظام آموزشی می‌باشد  را صمیمانه تبریک عرض نموده و امید است در پناه ایزد منان در پیشبرد اهداف جامعه فرهنگیان بیش از پیش موفق و موید باشید.
رجاء واثق دارد حضور شما سمت و سوی دانشگاه را با هدف ارتقا حرفه ای معلمان سامان خواهد بخشید.