اطلاعیه شماره یک انتخابات انجمن مطالعات برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی
به نام خدا
                                    فراخوان کاندیدای انتخابات هیئت مدیره                    (اطلاعیه شماره ۱)
اعضای محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ملی ایران
با سلام و احترام
به اطلاع می رساند دوره مسئولت اعضای هئیت مدیره فعلیدر حال اتمام است و به زودی انتخاب اعضای جدید آغاز خواهد شد.
 بدینوسیله از جنابعالی درخواست می شود در صورت داوطلب بودن برای کاندیداتوری انتخابات اعضای هیئت مدیره، مشخصات و سوابق خود را حداکثر تا
 تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۰ خدمت آقای جواد یزدانی مسئول کمیته انتخابات، به آدرس ja_yazdany@yahoo .com  ارسال فرمائید.
 زمان و نحوه برگزای انتخابات در اطلاعیه های بعدی به اطلاع خواهد رسید.
با احترام- دکتر مجید علی عسگری
رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران