اطلاعیه شماره ۵ انتخابات هیئت مدیره

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به نام خدا

اطلاعیه شماره ۵: فراخوان نامزدی انتخابات بازرسان انجمن

اعضای محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

با سلام و احترام

به اطلاع می رساند دوره مسئولیت بازرسان فعلی انجمن در حال اتمام است و در مجمع عمومی انجمن در تاریخ پنج شنبه ۲۴/۹/۱۳۹۰ انتخاب بازرسان جدید(همراه با انتخابات هیئت مدیره) انجام خواهد شد. بدینوسیله از جنابعالی درخواست می شود در صورت داوطلب بودن برای نامزدی انتخابات بازرسان انجمن، مشخصات و سوابق خود را حداکثر تا تاریخ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۰ به آدرس ja_yazdany@yahoo.com   ارسال فرمائید.

تاریخ برگزاری: پنج شنبه ۲۴/۹/۱۳۹۰

مکان برگزرای: تهران- خیابان استاد نجات اللهی- خیابان ورشو- سالن اجتماعات ورشو

 

با احترام مجدد- دکتر مجید علی عسگری