نشست علمی- ماهانه انجمن در نیمه دی ماه ۱۳۹۰

کارگاه ها و دوره های آموزشی
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند

نشست علمی با موضوع:

برنامه درسی مبتنی بر فرهنگ

 
سخنران:
دکتر محرم آقازاده
 
اعضامیزگرد:
دکتر علی اکبر خسروی

دکتر علیرضا صادقی
 
زمان: چهارشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۰ ساعت ۱۰الی ۱۲
مکان:
خیابان کریم خان- خیابان استاد نجات‌الهی- نبش خیابان ورشو- ساختمان ورشو- طبقه اول- اتاق کنفرانس