یازدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اطلاعیه شماره یک

به اطلاع کلیه استادان، پژوهشگران و دانشجویان می‌رساند
یازدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

با عنوان:

بازنگری برنامه‌های درسی علوم انسانی در ایران:

چالش‌ها و چشم‌اندازها

زمان: متعاقبا اعلام خواهد شد

تهران

منتظر اطلاعیه‌های بعدی در این زمینه باشید