پیام دکتر علی عسگری

کارگاه ها و دوره های آموزشی
به نام حضرت دوست
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران طی سال های گذشته با تلاش ها و همکاری های خستگی ناپذیر اعضای خود توانست یکی از اثرگذارترین انحمن های علمی در حوزه برنامه ریزی درسی به طور خاص و آموزش و پرورش و آموزش عالی به طور عام باشد. این دستاوردها بدون تردید مدیون حضور گسترده شما عزیران در کمیسیون های مختلف انجمن، گروپ های تخصصی، ارائه مقاله در همایش های مختلف، فعالیت در سمت اعضای هیأت مدیره و یا مشارکت در انتخاب افراد شایسته برای این سمت بوده است.
خرسندم به اطلاع برسانم خوشبختانه با تلاش و همکاری شما عزیران، انجمن موفق شدجایگاه شایسته خود را با دریافت رتبه اول از وزارت علوم، کسب نماید. ضمنتشکر ازحضور و مشارکت جدی شما در انتخابات ۲۴ آذر ۹۰ بدینوسیله به منتخبین محترم مجمع عمومی صمیمانه تبریک میگویم و امیدوارم قدردان اعتماد دوستان باشند و بتوانند در مدت تصدی حرکت رو به جلوی انجمن را ادامه دهند. بدیهی است اینجانب نیز مثل بقیه دوستان آمادگی همکاری با هییت مدیره منتخب رااعلام میدارم   
به امیدمشارکت پرشور تمامی اعضای انجمن
 مجید علی عسگری
رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران