تمدید مهلت ارسال مقالات برای کنفرانس جهانی مطالعات برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی
تمدید مهلت ارسال مقالات برای کنفرانس جهانی مطالعات برنامه درسی
احتراما بدینوسیله به اطلاع می رساند آخرین مهلت ارسال مقالات برای " کنفرانس جهانی مطالعات برنامه درسی"   تا ۱۵ فوریه ۲۰۱۲ ( ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۰) تمدید شده است. همچنین فرصت ثبت نام برای کنفرانس مذکور نیز تا تاریخ فوق الذکر است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی کنفرانس مراجعه نمایید:

www.periodicos.proped.pro.br/iviaacs