صورتجلسه هیئت مدیره ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۰

کارگاه ها و دوره های آموزشی

ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰

حاضران در جلسه: جناب آقایان دکتر ملکی- دکترمهرمحمدی- دکتر خسروی- دکتر قاسم‌پور- دکتر موسی‌پور- دکتر عصاره و سرکار خانم دکتر صمدی

مدعوین: جناب آقایان دکتر علی عسگری و دکتر امانی طهرانی

دستور جلسه: ادامه بررسی ساختار تشکیلاتی

قبل از دستور:

دکتر ملکی: در تاریخ ۸ اسفند ماه جلسه‌ای با حضور مسئولان نشریات مشترک انجمن(دانشگاه های شیراز، خوراسگان و تربیت معلم) و دکتر موسی‌پور، دکتر مهرمحمدی و دکتر علی عسگری هماهنگ شده است که قرار است وضعیت نشریات بررسی شود و با توجه به آیین نامه وزارت علوم تقسیم وظایف صورت گیرد تا به این اوضاع نابسامان رسیدگی شود.به نظرمی رسد که این مجلات با انجمن ارتباط خوبی نداشته و ندارند.

دکتر موسی‌پور: من خواهش می کنم یک نسخه از نشریات داشته باشیم و از اعضای هیئت تحریریه این نشریات که در تهران هستند نیز دعوت به عمل آید.

دکتر ملکی: مطلب دوم این است که بنده و دکتر آرمند جلسه ای با انتشارات آییژ داشتیم که تفاهم‌نامه ای آماده شده است و پس از جمع‌آوری نظرات اعضای هیئت مدیره برای امضا ارسال خواهد شد.

دکتر مهرمحمدی: با توجه به پیشینه دکتر موسی‌پور در این زمینه بهتر است کار توسط ایشان پیگیری شود.

دکتر موسی‌پور: به اطلاع می‌رسانم که یک فرصت ملاقات با انجمن مفاخر ایران پدید آمد و من پیشنهاد کردم در حوزه تعلیم و تربیت این امتیاز را به انجمن بدهند تا مفاخر را در این حوزه شناسایی کنند و آنها هم استقبال کردند. پیشنهاد می‌کنم سال آینده یک تا دو نفر را در لیست قرار دهیم تا از آنها تقدیری و تشکر شود.

دکتر ملکی: با تشکر از دکتر موسی‌پور، خیلی خوب است و من دکتر مهرمحمدی را پیشنهاد می‌کنم که از ایشان تقدیر و تشکر به عمل آید. (جمع‌بندی: دکتر موسی‌پور برای این کار دکتر مهرمحمدی و دکتر کیامنش را به انجمن مفاخر معرفی کنند.)

–         ارائه گزارش دکتر موسی‌پور از نسخه جدید ساختار تشکلاتی انجمن

دکتر موسی‌پور نسخه جدید را بین اعضا توزیع کردند. به گفته ایشان در تهیه این ساختار سعی شده به اهداف انجمن ومفاد اساسنامه توجه شود. پس از چند لحظه تأمل هر یک از اعضا پیشنهادات خود را ارائه دادند که برخی از نظرات به شرح زیر اعلام شد:

دکتر ملکی: بهتر است همایشها در کمیسیون توسعه علمی دنبال شود.

دکتر خسروی: بهتر است پس از نهایی شدن برنامه راهبردی، شرح وطایف مشخص شود.

دکتر صمدی: بهتر است برخی به صورت کمیسیون و برخی به صورت کارگروه باشد.

دکتر علی عسگری: کمیسیون روابط بین‌الملل باید در چارت روشن و شفاف باشد. فلسفه کار مشخص باشد و باید جایگاه کمیسیون‌ها را بالا بگیریم که فعالیت اصلی انجمن در دل کمیسیون‌هاست

دکتر قاسم‌پور: کمیسیون گروپ‌ها قرار بود مستقل باشند. کمیسیون مالی در دل دبیرخانه باشد. کمیسیون ارزشیابی و نقادی نمی‌تواند هویت مستقل داشته باشد و باید زیر مجموعه یکی دیگر از کمیسیون ها باشد.

دکتر ملکی: برای کشف منابع کلان نیاز به کمیسیون مالی داریم. به نظر می‌رسد وظایف با تشکیلات درهم شده است. باید وظایف انجمن مشخص‌تر باشد و ساختار تشکیلاتی ظرفی است برای تحقق وظایف. فعالیت‌های کیفی در هر بخش از تشکیلات به طور طبیعی آمیخته با کارهای اجرایی و مدیریتی است. یک واحد اجرایی برای عملیاتی کردن کارها ضروری است.

دکتر موسی‌پور: اینکه می‌‌فرمایید بین وظایف و واحدها مرزی وجود ندارد عنایت عمده من بر وظیفه است که می‌تواند به صورت کارگروه باشد. می‌توانیم در ذیل کمیسیون‌ها، کارگروه‌ها یا کمیته‌ها را داشته باشیم.

دکتر مهرمحمدی: همایش واحد سازمانی نمی‌خواهد.

دکتر علی عسگری: در کمیسیون آموزش سوژه انتخاب و برای تصویب به هیئت مدیره ارسال می‌شود. بعضی از کارها ماهیت انجمن را نشان می‌دهد. توقع از فعالیت برگزاری همایش، نشست ها و کارگاه‌های آموزشی است. سطح برخی از فعالیت‌ها باید بالاتر  دیده شود. باید با انجمن‌های دیگر مقایسه شود.

دکتر مهرمحمدی: یکی از مشکلات درچارت پیش فرض، این بود که در بالا کمیسون‌ها قرار گیرند و وظایف در ذیل آْن و به صورت زیرمجموعه بیاید. یکی دیگر از مشکلات این است که فاصله بین هیئت مدیره با سایر فعالیتها خیلی طولانی است. باید تعادل و توازن دیده شود. بعضی از دامنه‌ها و حجم کمیسیون‌ها زیاد است و در یک کمیسیون حجم کار خیلی کمتر است. عدم توازن، گم شدن فعالیتها در این ساختار خیلی به چشم می‌خورد.

دکتر موسی‌پور: همه اعضای هیئت مدیره مسئولیت دارند و حیطه نظارت باید محدود باشد تا مدیر بتواند نظارت کند.

دکتر علی عسگری: اطلاع رسانی جزء وظایف دبیرخانه است.

دکتر خسروی: به این شکل که کمیسیون پژوهش نباشد کیفیت کار را از بین می‌برد.

دکتر موسی‌پور: پژوهش بستر تمام فعالیت‌های انجمن را تشکیل می‌دهد.

دکتر عصاره: باز هم جای تعمق و تأمل بیشتر دارد. من احساس می‌کنم زیر مجموعه‌هایی که بالا آمده و به عنوان کمیسیون ذکر شده و زیر نظر هیئت مدیره آمده است شأن تشکیلاتی و اجرایی را از این برنامه می‌گیرد. آیا مدیران این بخش‌ها به هیئت مدیره پاسخگو هستند یا نه؟

جمع‌بندی:

دکتر ملکی: با تشکر از دوستان، من چند محور را به عنوان جمع‌بندی پایانی مطرح می‌کنم که ان شا الله دکتر موسی‌پور با توجه به این نکات نسخه نهایی را برای جلسه بعدی آماده خواهند کرد:

۱٫       تأمل شود که آیا فرض بر این باید باشد آن استخوان‌بندی فقط کمیسیون باشد یا مواردی موازی با کمیسیون‌ها قابل ارائه است و یا ترکیبی از این دو؟

۲٫       نسبت هیئت مدیره و نظارتش با قسمتهای مختلف نباید گسسته و ضعیف باشد و این به معنای نفی واقعیتی نیست که هیئت مدیره نمی‌خواهد خودش مستقل انجام دهد.

۳٫       بعضی از  امور انجمن نسبت به برخی دیگر مهم‌تر هستند که در این بازنگری این دو از هم تفکیک شود و اهم موارد برجسته شود.

۴٫       یکپارچگی تشکلاتی به این معنا که مثلا بحث نقد مورد بررسی قرار گرفت. یک قسمت در یک جا و یک قسمت در جای دیگر. باید نگاه یکپارچه داشته باشیم و جنس کار پراکنده نباشد.

۵٫       اگر نگاه دوباره به طول و عرض تشکیلات شود. نباید در طول تشکیلات فعالیتها و نسبت‌ها گم شود. کمیسیون مالی و اداری و اطلاع رسانی در عرض نباشد. باید مرتبط با هیئت مدیره باشد.

دکتر مهرمحمدی: ما در کمیسیون‌ها که پیش‌بینی کرده‌اند، تفاهم داریم به ویژه روی کمیسیون ترویج و توسعه علمی.

دکتر موسی‌پور: اگر کمیسیون مالی و اداری و اطلاع رسانی را با هم ادغام کنیم کار دبیرخانه‌ای بیشتر می‌شود.

دکتر خسروی: کمیسیون پژوهش هم مشخص شود.

قرار شد آقای دکتر قاسم پور به نمایندگی از هیئت مدیره به اتفاق آقای نوری اداره کل ثبت شرکت ها مراجعه کنند و موضوع مربوط به ثبت نتیجه انتخابات جدید را پیگیری نمایند.