گزارش جلسه دکتر ملکی با رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

کارگاه ها و دوره های آموزشی
گزارشی از جلسه رئیس هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با جناب آقای دکتر محمدیان
رئیس محترم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مورخ: ۳/۱۲/۸۹
روز چهارشنبه مورخ ۳/۱۲/۹۰ ساعت ۱۰ صبح جلسه‌ای در دفتر ریاست محترم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار شد و درخصوص تقویت و توسعه روابط انجمن مطالعات برنامه درسی با سازمان پژوهشی گفتگوهای بسیار مفیدی به عمل آمد. با توجه به این که دوستان دیگری نیز (آقایان: دکتر کفاش، دکتر عصاره، دکتر امانی طهرانی، جعفرآبادی و جمالی فر) در جلسه حضور داشتند به غنای مباحث افزود.
اینجانب راجع به چرایی درخواست تشکیل جلسه و لزوم تقویت ارتباط انجمن با سازمان مطالبی طرح کردم. حضرت حجت‌الاسلام جناب آقای دکتر محمدیان نظر بسیار مثبت و مساعدی برای تقویت ارتباط سازمان با انجمن داشتند که جای تقدیر و تشکر فراروان دارد. ایشان نیز اعتقاد دارند که مهم‌ترین جایی که می‌تواند انجمن علمی مطالعات برنامه درسی را در کاربردی کردن مباحث نظری و ارتباط نظر و عمل یاری کند سازمان پژوهش است. از سوی دیگر سازمان پژوهش نیز با بهره‌گیری از انجمن در این موقعیت حساس قادر خواهد بود کارهای خود را با منطق علمی پیش ببرد. سایر اعضای جلسه نیز هر کدام در جهت بهبود تعامل این دو نهاد نکات ارزشمندی را طرح کردند.
از سوی اینجانب نیز چرایی و چگونگی ارتباط انجمن با سازمان در شرایط جدید انجمن مطالب مبسوطی طرح گردید و ظرفیت علمی آن در جهت یاری به سازمان در تولید اسناد و استلزامات تحول علوم انسانی و غنی‌سازی برنامه درسی تشریح شد.
مطرح شد که انجمن بدون سازمان از «عمل و کاربرد» بی‌بهره خواهد ماند و سازمان بدون انجمن از «نظر و تحلیل» علمی بهره لازم را نخواهد برد، لذا ضروری است این دو نهاد مرتبط باشند. ضمناً مواردی از قبیل: اختصاص مکان برای دفتر انجمن در سازمان پژوهش، برگزاری جلسات در سالن طبقه هشتم سازمان، کمک مالی به انجمن و شرکت کارشناسان سازمان در دوره‌های علمی انجمن مطرح و از سوی رئیس محترم سازمان قول مساعد برای انجام آنها داده شد.
آقای دکتر کفاش راجع به اهمیت انجمن‌های علمی و داشتن مبنای قانونی سازمان برای کمک به انجمن‌های علمی مطالبی طرح نمودند.
آقای دکتر عصاره درخصوص اهمیت و جایگاه علمی انجمن و جهت‌گیری کاملاً مثبت آن برای یاری سازمان پژوهش، همچنین درخصوص ارج نهادن به نقد علمی کارها از سوی انجمن مطالعات برنامه درسی مطالبی مطرح کردند.
آقای جمالی فر مدیر کل محترم دفتر تألیف نیز در اجرایی کردن اسناد تحولی، بازسازی فرایند تولید برنامه‌های درسی و سایر امور، ارتباط سازمان با انجمن را کاملاً ضروری دیدند.
آقای دکتر امانی نقش متقابل انجمن و سازمان را مورد تأکید قرار دادند و اشاره کردند که سازمان انتظار دارد که انجمن علمی مطالعات برنامه درسی با معیارهای علمی مهر تأیید به برنامه‌های سازمان بزند و انجمن نیز متقابلاً مباحث علمی و نظری را از طریق ارتباط با سازمان و نهایتاً مدارس کشور کاربردی کند.
آقای مهندس جعفرآبادی ضرورت هویت انجمن‌های علمی را مورد تأکید قرار دادند و اشاره کردند که دریافت کمک نباید موجب وابستگی شود و نگذارد انجمن علمی مطالعات برنامه درسی نقش علمی خود را به درستی ایفا کند.
در پایان مقرر گردید:
۱٫ موارد چهارگانه‌ای که از سوی رئیس هیئت مدیره انجمن درخواست شد، با نظر مساعد ریاست محترم سازمان پژوهش اقدام شود.
۲٫ متن توافق‌نامه از نظر محتوا و زمان مورد بازبینی قرار گیرد و ملاک همکاریهای دوطرف باشد. بدیهی است قراردادهای سازمان با انجمن مطابق توافق‌نامه انجام خواهد شد.
۳٫ مرجعیت و استقلال علمی انجمن مورد توجه باشد. چنانچه انجمن با ملاکهای علمی و بدون هیچ جهت‌گیری غیرعلمی برنامه یا فعالیتی را مورد بحث و نقد قرار دهد باید آن را یک فرصت برای بهبود کارها تلقی نمود.
۴٫ درصورت امکان یک نفر از سوی سازمان به عنوان نماینده در جلسات هیئت مدیره شرکت کند. (قرار شد پاسخ این درخواست پس از مشورت با هیئت مدیره قطعی شود.)
۵٫ ساختار انجمن از طریق ارسال کاتالوگ‌ها و سایر مکتوبات موجود به سازمان معرفی شود.
۶٫ جناب آقای دکتر کفاش معاون سازمان پژوهش به عنوان نماینده تام‌الاختیار برای پیگیری امور معرفی شد.
در مجموع جلسه بسیار کارگشا و مفیدی بود و امید است از این حسن نظر و مواضع مثبت هردو طرف آثار و نتایجی برای پیشرفت و اعتلای برنامه‌های درسی فراهم گردد.

ان شاالله
ارادتمند- حسن ملکی