همایش مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

کارگاه ها و دوره های آموزشی
همایش مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه (۱۰ و۱۱ خرداد ) در کتابخانه ملی

محورهای کنفرانس:

۱٫ضرورت و مبانی مفهومی نقشه راه پیشرفت

۱٫۱٫ ضرورت تدوین الگوی پبشرفت

۱٫۲٫مفهوم­شناسی تعاریف و اصطلاحات الگو: نقشه،ایرانی، اسلامی، پیشرفت و منشاء علمی و فلسفی و دینی آنها

۱٫۳٫ قلمروهای موضوعی تحول(الگو)، مولفه­ها و شاخص­های هر قلمرو

۱٫۴٫ارزیابی راهبردی وضعیت موجود کشور (ضعفها، قوتها، فرصتها و تهدیدها در سطوح کلان/ملی و قلمروهای موضوعی)

 

۲٫مطالعه تطبیقی و پیشینه روش شناسی تدوین نقشه راه

۲٫۱٫گذشته، حال و آینده روش شناسی تدوین نقشه راه در ایران و جهان

۲٫۲٫آسیب­شناسی روش شناسی تدوین نقشه راه در ایران (قبل و بعد از انقلاب) و جهان

۲٫۳٫مطالعه تطبیقی روش شناسی تدوین نقشه راه اسلامی و غیراسلامی

 

۳٫روش شناسی تدوین نقشه راه

۳٫۱٫نقش و جایگاه اسلام در محتوا و ساختار روش شناسی الگوی پیشرفت

۳٫۲٫روش شناسی تدوین مقاصد راهبردی الگوی پیشرفت

۳٫۳٫روش شناسی شاخص سازی برای الگوی پیشرفت

۳٫۴٫مبانی مفهومی، ضرورت و جایگاه نظام­نامه(روش) تدوین نقشه

۳٫۵٫اصول و روش یکپارچه­سازی خرده الگوها با یکدیگر (روش تلفیق الگو)

۳٫۶٫اعتباربخشی تدوین نقشه (نحوه اعتبارسنجی روش تهیه الگو)

۳٫۷٫ساز و کار ارتباط با نقشه­های پائین دستی (نحوه تاثیر گذاری الگوی پیشرفت بر اسناد سیاست­گذاری کشور)

۳٫۸٫پیش فرض­ها، اصول و مبانی(پارادایم) در روش­شناسی تدوین الگوی پیشرفت

 

 

۴٫اصول سازماندهی، اجرا و کنترل در نقشه راه

۴٫۱٫سازمان مطلوب تدوین الگو

۴٫۲٫اجرا، نظارت و کنترل در الگوی پیشرفت

۴٫۳٫جلب مشارکت نهادها، مراکز و افراد حقیقی و حقوقی صاحب نظر در تدوین الگوی پیشرفت

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید
http://nr.olgou.ir