جلسه کمیسیون توسعه واحدهای استانی دی ماه ۸۸

کارگاه ها و دوره های آموزشی

صورتجلسه کمیسیون استانی

تاریخ برگزاری : ۲/۱۰/۸۸

 

حاضرین جلسه : دکتر صمدی و آقای یعقوب نژاد

غائبین جلسه : دکتر نوروززاده، دکتر دژگاهی، دکتر عارفی، دکتر جوادی پور

 

ساعت شروع : ۱۶:۳۰

ساعت پایان: ۱۷:۳۰

 

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه :

 

۱- براساس آیین نامه کمیسیون، مقرر شد گزارش سه ماهه از شعب استانها دریافت گردد.

۲-قرار شد آئین نامه تاسیس شعب استانی  به صورت پی دی اف روی سایت انجمن قرار بگیرد.

۳-  در پی تماس تلفنی دکتر صمدی با آقای دکتر دائی زاده، مقرر شد یک نفر به نمایندگی از شعبه مازندران فعالیت های آنان را پیگیری نموده و قرار شد خانم دکتر صمدی بهمراه یکی از اعضای کمیسیون به مازندران سفر نمایند.

۴- برنامه سال ۸۸ شعب استانی مازندران و اصفهان در جلسه قرائت شد:  

–  اصفهان : فعالیت در جهت راه اندازی مجدد این شعبه توسط انجمن مرکزی و برگزاری همایش نیمروزی ( دعوت از انجمن مرکز).

–  مازندران: اظهار بی انگیزگی، عدم تمایل اعضا و عدم شرکت در همایش نهم و تمدید مجدد مجوز استانی

۵- پیگیری مجوز موقت شعبه ارومیه انجمن مطالعات برنامه درسی