فراخوان کنفرانس آموزش عالی و توسعه پایدار

کارگاه ها و دوره های آموزشی

فراخوان کنفرانس آموزش عالی و توسعه پایدار

  محورهای کنفرانس:

۱٫      آموزش عالی در قرن ۲۱

·           اصول و مبانی توسعه پایدار

·           رابطه آموزش عالی و توسعه پایدار از گذشته تا به امروز

·           نقش متقابل دانشگاه و توسعه پایدار در آینده

·           نقش، مسئولیت و اثرگذاری دانشگاه در آینده (در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین المللی)

۲٫      آموزش عالی و چالش‌های توسعه پایدار

·           آسیب شناسی آموزش و پژوهش دانشگاه در ارتباط با توسعه پایدار کشور

·           نقش دانشگاه در پیش بینی و مقابله با بحران (بحران‌های زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و)

·           رابطه آموزش عالی و اقتصاد سبز در راستای تحقق توسعه پایدار

·           اصول و مبانی دانشگاه پایدار

۳٫      توسعه پایدار: کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه

·           مقایسه رابطه آموزش عالی و توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته

·           نقش فرهنگستان علوم در پیشبرد توسعه پایدار

·           نقش انجمن‌های علمی در گسترش رویکرد توسعه پایدار

 

زمان: سه شنبه اول اسفند ماه ۱۳۹۱

مکان: تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حامیان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، انجمن متخصصان محیط زیست، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، جمعیت توسعه علمی ایران

 

پست الکترونیک دبیرخانه: sustainability@aut.ac.ir

شماره تماس:  64545009

برای دریافت پوستر فراخوان همایش اینجا را کلیک کنید.