آغاز ثبت نام کارگاه های همایش ملی برنامه درسی و اشتغال

کارگاه ها و دوره های آموزشی همایش های گذشته

مجموعه کارگاه های نخستین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال اعلام شدند.

به گزارش دبیرخانه نخستین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال، ۱۸ کارگاه برگزیده این همایش اعلام شدند. با توجه به تنوع عناوین اعلام شده و مدت زمان باقی مانده تا همایش از تمامی علاقمندان دعوت می شود تا پس از بررسی عناوین هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام از طریق دبیرخانه همایش اقدام نمایند: