سومین نشست علمی-ماهانه گروپ روش‌شناسی پژوهش

کارگاه ها و دوره های آموزشی
عنوان نشست

روش تبار شناسی در پژوهش

Genealogy
 
سخنران:
دکتر نرگس سجادیه
 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

زمان:
شنبه ۱۸ آذر ماه
ساعت ۱۶ الی ۱۸

محل برگزاری نشست:
دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی- طبقه چهارم