تسلیت درگذشت دکتر سید مصطفی شریف

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انا لله و انا الیه راجعون

از میان دو چشم یک تن کم
وز میان خرد هزاران بیش

درگذشت ناگهانی دکتر سید مصطفی شریف خلیفه سلطانی، دانشیار  دانشکده علوم تربیتی  دانشگاه اصفهان را به خانواده ایشان، جامعه دانشگاهی، متخصصان حوزه برنامه‌ درسی و عموم دانشجویان رشته علوم تربیتی تسلیت گفته و از درگاه ایزد سبحان برای ایشان غفران و علو درجات آرزو lمی نمائیم.

هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی