صورتجلسه کمیسیون روابط بین‌الملل ۱۳ دی ماه

کمیسیون‌ها

مکان: سالن جلسات طبقه سوم                تاریخ: ۱۳/۱۰/۹۱              شماره‌ی جلسه: ۲

حاضرین در جلسه: آقایان: دکتر مهرمحمدی،دکتر امانی‌، دکتر صدری، دکتر عصاره، دکتر قاسم‌پور، مهندس زرافشان،رضوی، و خانم نورآبادی

غائبین: آقایان: دکتر محمد رضا بهرنگی،، دکتر محمد رضا عنانی سراب، دکتر ابراهیم طلایی، دکتر کریمی، علی جعفرآبادی و خانم‌ها: دکتر زهرا نیکنام، اکرم طیبی

 مدعوین: آقایان: امیری نیا، اشکبوس

 دستور جلسه:

۱-      این جلسه به جای جلسه تاریخ ۲۹/۹/۹۱ تشکیل شده است. دو جلسه بعدی در تاریخ‌های ۲۷/۱۰/۹۱ و ۲/۱۲/۹۱ خواهد بود.

۲-      ادامه مرور برنامه‌های سال ۹۱

بند ۱۳ در اردیبهشت ۹۲ همزمان با نمایشگاه کتاب سمینار یک روزه با عنوان "برنامه درسی ملی ایران" با دعوت از ۵ نفر میهمان از کشورهای افغانستان، تاجیکستان و آذربایجان و پاکستان و  ترکیه برگزار شود.پیشنهاد شد مسئولیت کار را برعهده آقای علی جعفرآبادی بگذاریم

۳-   آقای دکتر صدری: به طور کلی به دنبال اسپانسر دولتی یا دانشگاهی برای برنامه‌هایمان باید باشیم، در ضمن از طریق نامه‌ها و ارائه‌های مناسب ارتباطات خود را به منظور اعلام حضور در دانشگاههای تعلیم و تربیت افزایش دهیم.

۴-    آقای دکتر مهر محمدی: خانم نورآبادی جستجویی درباره‌ی دانشگاه‌های منطقه انجام دهند تا یک لیست پستی پیدا کنیم.

 پیگیری‌ها:

۱-      گفت و گو با آقای علی جعفرآبادی

۲-      جستجوی دانشگاه‌ها توسط خانم نور آبادی

 دستور جلسه‌های بعد:

۱-      ادامه بررسی برنامه‌های سال ۹۱

۲-      جمع‌بندی سفر مطالعاتی کره جنوبی

۳-      بررسی نقش کمیسیون بین‌الملل در افزایش امتیازات انجمن

۴-      بررسی پیگیری‌های سفر مطالعاتی سال ۲۰۱۳ و پیشنهادهای جدید