فراخوان همکاری کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کمیسیون آموزش کمیسیون ها و گروهای مطالعاتی کمیسیون‌ها

کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جهت مشارکت فراخوان داد.

کمیسیون آموزش که به تازگی ریاست آن به خانم دکتر فرزانه فرزادنیا واگذار شده است، از کلیه اعضای محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سراسر کشور جهت مشارکت در کمیسیون مذکور دعوت به عمل می آورد. رییس سابق این کمیسیون را آقای دکتر علیرضا صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر عهده داشته و طی دوران ریاست ایشان این کمیسیون با توجه به شرح وظایف خود و در راستای اهداف کلان انجمن مطالعات برنامه درسی، برنامه های گوناگونی را برگزار نموده است. از جمله این فعالیت ها برگزاری کارگاه های آموزشی ، برگزاری کارگاه های آموزشی در گروه مجازی انجمن، برگزاری کارگاه های آموزشی حین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی، برگزاری حداقل یک مورد اردوی آموزشی در طول سال( یک یا دو روزه)، برگزاری بازدید های علمی(محیط های خاص آموزشی، مدارس ماندگار، مناطق آموزشی کم برخوردار و…)، برگزاری نشست های هم اندیشی در حوزه تخصصی برنامه درسی، برگزاری بزرگداشت مشاهیر و مفاخر حوزه برنامه درسی است. امید است که با انتصاب دکتر فرزانه فرزادنیا، این روند ادامه یافته و همکاری و مشارکت اعضای محترم انجمن، می تواند این امر مهم را تسهیل نماید.
در صورت تمایل به همکاری و مشارکت در کمیسیون آموزش می توانید از طریق شماره همراه ۰۹۱۹۷۱۰۷۲۷۸ و یا از طریق آیدی تلگرام @dr_farzadnia آمادگی خود را اعلام نمایید.