دوازدهمین همایش ملی آموزش

رویدادها همایش های گذشته

دوازدهمین همایش ملی آموزش با حمایت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در شهریور ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دوازدهمین همایش ملی آموزش را با حمایت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد نمود. مهلت ارسال مقالات تا تاریخ ۱۵-۴-۱۳۹۹ است و نتایج داوری در تاریخ ۱۵-۵-۱۳۹۹ اعلام خواهد شد. این همایش با هدف آموزش در هزاره سوم و محوریت قرار دادن موضوعات آموزش و سواد علمی، آموزش و سواد تربیتی آموزش و سواد اعتقادی- سیاسی، آموزش و سواد ارتباطی – اجتماعی، آموزش و سواد مالی – اقتصادی، آموزش و سواد رسانه های نوین، آموزش و سواد بهداشتی – بدنی، آموزش و سواد عاطفی – هیجانی، آموزش و سواد فناوری و آموزش و سایر حوزه های سواد آماده پذیرش مقالات پژوهشگران و صاحب نظران حوزه آموزش و تعلیم و تربیت است. رییس همایش جناب آقای دکتر محمد شمس اسفندآبادی، دبیر همایش آقای دکتر نجف طهماسبی پور و دبیر علمی همایش آقای دکتر علیرضا عصاره هستند.

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنایت به اهمیت آموزش در جهان امروز، از حامیان اصلی این همایش است و از همه اعضای انجمن در سراسر کشور جهت ارائه مقالات علمی و تخصصی خود در این حوزه دعوت به عمل می آورد.


جهت ارسال مقاله و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی همایش به نشانی https://12nce.sru.ac.ir/fa/ مراجعه فرمایید.