صورتجلسه کمیسیون روابط بین‌الملل ۴ بهمن ماه

کارگاه ها و دوره های آموزشی

صـورتجلسـه کمیسیون روابط بین‌الملل
مکان: سالن جلسات طبقه سوم                تاریخ: ۴/۱۱/۹۱                 شماره‌ی جلسه: ۳

حاضرین در جلسه: آقایان: دکتر کریمی، دکتر مهرمحمدی، دکتر امانی‌، مهندس زرافشان، علی جعفرآبادی و خانم نیکنام

غائبین: آقایان: دکتر صدری(با اطلاع)، دکترعلیرضا عصاره(با اطلاع)، دکتر صفایی موحد، دکتر رضوی (با اطلاع)، دکتر محمد رضا بهرنگی،، دکتر محمد رضا عنانی سراب، دکتر ابراهیم طلایی(با اطلاع)،  و خانم‌ها: نورآبادی، اکرم طیبی

مدعوین: آقایان: امیری نیا، اشکبوس

 دستور جلسه:

۱-      خوشامدگویی به آقای دکتر کریمی و تشکر از پذیرفتن عضویت در کمیسیون

۲-      برگزاری نشست مشترک با اساتید دانشگاه کوبه دیزاین در تاریخ دوم یا سوم اسفند ۱۳۹۱

۳-   بررسی نشست کره: استقبال کلاً خوب بوده امّا تعداد کارشناسان دفتر تألیف کم بود. شاید دلیل آن برگزاری نشست عمومی دفتر در روز قبل بوده و از دفتر فنی حرفه‌ای تعداد کارشناسان شرکت کننده خوب بود.

 4 نفر از شرکت کنندگان برای گرفتن منابع مراجعه کردند.

آقای دکتر مهرمحمدی: فشردگی کمی من را اذیت کرد.مستمعین شاید به آن چه انتظار داشتند نرسیدند. شاید موضوعاتی وجود دارد که برای آنها جلسات اختصاصی گذاشت مثل تربیت معلم گرچه شاید برگزاری آن جلسات در الویت نباشد.

جمع‌بندی: الف – پس از سفرهای مطالعاتی ارائه گزارش در همین حد به علاوه پرداختن اجمالی به تحلیل‌ها و دریافت‌های شرکت کنندگان کفایت می‌کند و در جنب آن سوژه‌های برگزاری جلسات خاص و تخصصی درباره  در قالب گروههای پژوهشی استخراج شده و به گروه‌ها ارجاع داده شود.

هم‌چنین در سایت انجمن لینک‌های مرتبط به کشور مورد نظر گذاشته شود. (لینک‌ها، فایل‌ها، پاورپوینت‌ها، برگزیده عکس‌ها و فیلم‌ها …)

ب – کتاب کره: با چشم انداز از چاپ توسط انتشارات مدرسه و توزیع در سطح آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه‌ها کتابی با ساختار علمی و در حد مقالات علمی پژوهشی

روی جلد

مسئول پیگیری – خانم دکتر نیکنام/آقای دکتر مهرمحمدی – گزارش برای جلسه بعدی آورده شود.

۴- اول بررسی برنامه‌های سال ۹۱

بند ۱۴ – موکول به انجام نشست یک روزه (مصوب جلسه قبل ذیل بند ۱۳) شد.

آقای دکتر کریمی: مؤسسات غیردولتی هم‌چون انجمن می‌توانند با شأن و عنوان ناظر در بعضی از نشست‌های یونسکو (ثبت به عنوان موقعیت ناظر) پیگیری توسط آقای دکتر کریمی انجام می‌شود. گزارش در جلسه بعدی

۵- پیگیری سفر مطالعاتی ۲۰۱۳ انجمن: گزارش‌ آقای علی جعفر آبادی: آقای شمسوری (Shamsoori) از مالزی برای کارگاه آیسسکو آمده بودند ایشان معاون CDC مالزی هستند.

از طریق آقای دکتر عطاران نیز می‌شود موضوع را طرح مسأله کرد.

پیشنهاد مشخص ما مطالعه هر دو کشور مالزی، سنگاپور با هم در یک سفر است.

آقای دکتر کریمی: اشاره به "انجمن بین‌المللی نوآوریهای آموزشی" که توسط یک ایرانی در مالزی تأسیس شده است. (آقای عبدالرضا کردی)

آقای جعفرآبادی از آقای دکتر کریمی تلفن تماس ایشان را بگیرند.

۶- جلسه بعدی به دلیل تلاقی با کارگاه ژاپن با یک هفته تأخیر برگزار می‌شود.