همایش آسیب‌شناسی برنامه ریزی درسی در ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

شورای عالی آموزش و پرورش، واحد کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی همایشی تحت عنوان " آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی درسی در ایران" را در برنامه خود پیش‌بینی نموده است.
اهداف همایش :
– شناسایی آسیب‌ها و نارسایی‌های نظام برنامه‌ریزی درسی کشور
– دستیابی به یافته‌های علمی و تخصصی در حوزه برنامه درسی
– زمینه‌یابی برای تقویت تعامل با حوزه‌های علمی و تخصصی
– اخذ و دریافت بازخوردهای اجرای برنامه درسی از دیدگاه مجریان
محورهای همایش:
همایش با عنوان کمی آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی درسی کشور در محورهای زیر برگزار می‌شود.
۱٫ رویکرد حاکم بر برنامه‌ریزی درسی موجود
۲٫ نقش هدف دوره‌های تحصیلی مصوب در تدوین برنامه‌های درسی
۳٫ منابع آموزشی و کمک آموزشی در برنامه درسی موجود
۴٫ ارزیابی روش‌های یاددهی و یادگیری در برنامه‌های درسی موجود
۵٫ برنامه‌ریزی درسی و ارزشیابی تحصیلی
۶٫ مشارکت معلم در برنامه‌ریزی درسی
۷٫ برنامه درسی در ایران و سایر کشورها
۸٫ برنامه‌ریزی درسی و عامل زمان
۹٫ انتخاب و سازماندهی محتوا
۱۰٫ نقش معلم در برنامه‌های درسی
۱۱٫ برنامه‌ریزی درسی متناسب با توسعه فناوی اطلاعات و ارتباطات
۱۲٫ و سایر محورهای مرتبط با برنامه‌ریزی درسی
زمان برگزاری همایش:
نیمه دوم آبان ماه ۱۳۸۶

منتظر اطلاعات بعدی باشید