گروپ برنامه درسی و آموزش علو.م برگزار می‌کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دومین نشست علمی- تخصصی گروه ویژه پژوهشی (گروپ)

برنامه درسی و آموزش علوم

 

موضوع:

 طراحی تعاملی وسایل

یا "اینتراکتیو دیزاین"

 

تاریخ:
شنبه پنجم اسفند ماه

ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰

 

محل برگزاری:

 دانشگاه شهید رجایی، دانشکده علوم، 

میهمانان ویژه:
 از دانشگاه کوبه دیزاین ژاپن

در این نشست قرار است درخصوص  مقوله ی طراحی هوشیار و یا ارتباطی بحث و تبادل نظر شود و فیلم اجرای فعالیتهای اپتیک با این وسایل که در اجرای پایلوت گرفته شده به نمایش گذاشته خواهد شد. در ضمن توضیحاتی در باره فضای کنونی آموزش علوم در مدارس ژاپن ارائه میشود. البته همچون گذشته آخرین تغییرات برنامه از طریق سایت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران اعلام خواهد شد

 

 

شرکت همگی دوستان و علاقمندان آموزش علوم مایه امتنان است

ارادتمند

محمود امانی طهرانی،