میزگرد تخصصی گروپ برنامه درسی و تربیت بدنی

کارگاه ها و دوره های آموزشی
با موضوع:
ورزش و سبک زندگی؛
وزرش به عنوان بخشی از زندگی روزانه پس از اتمام دوران تحصیل

اعضا میزگرد:
دکتر محمد جوادی پور (دانشگاه تهران)
دکتر نظریان (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
مهدی بیاتی (دانشجوی دوره دکترا تربیت بدنی)

زمان: سه شنبه  25 اردیبهشت ماه ۹۲
ساعت ۱۰ الی ۱۲
محل برگزاری: پل گیشا- دانشگاه تهران- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- سالن کنفرانس