میزگرد بررسی و نقد سند برنامه درسی ملی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران
با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و انجمن فلسفه تعلیم و تربیت

برگزار می‌کند

 

با حضور اساتید ارجمند:

 دکتر محمود مهرمحمدی                      مهندس مهدی نوید ادهم

 

                      دکتر نعمت الله موسی پور                   دکتر ایراندخت فیاض

 

 تاریخ برگزاری:
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

ساعت:۸ الی ۱۲

محل برگزاری:

سالن ۱۷شهریور دانشگاه خوارزمی(تهران)

 از تمام علاقمندان و صاحبنظران دعوت می‌شود در این میزگرد حضور بهم رسانند.