آخرین نشست از سری نشست‌های تخصصی گروپ روش‌شناسی پژوهش از برنامه سال ۹۱

کارگاه ها و دوره های آموزشی
برگهای دفتر  این سال تحصیلی هم رو به اتمام است و ما هم در گروه روش شناسی پژوهش آخرین نشست ماهانه را شنبه آینده ۲۸ خرداد ساعت ۴-۶ عصر خواهیم داشت.
عنوان:
تحلیل داده های کیفی در عمل
(سوال این است که کتابهای روش تحقیق
در باره روش های تحلیل داده های کیفی سخن گفته اند اما آنچه دانشجویان و
محققان در عمل نیاز دارند نمونه های عملی از تحلیل کیفی است) لذا دو تن
از عزیزانی که رساله دکتری خویش را در این موضوع انجام داده اند با
استفاده از داده های واقعی خویش قصد دارند مسیر تحلیل خویش را برای اعضای
گروه مرئی نمایند

 

سخنرانان:
دکتر زهرا نیکنام و دکتر سعید صفائی موحد
(اعضا هیات علمی
دانشگاه خوارزمی)

تاریخ برگزاری:
شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶ الی ۱۸

محل برگزاری:
دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس