صورتجلسه هیئت مدیره ۲۲ خرداد ۹۲

کارگاه ها و دوره های آموزشی

صورتجلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهارشنبه ۲۲/۳/۹۲

حاضران:

جناب آقایان: دکتر صدری، دکتر مهرمحمدی، دکتر عصاره، دکتر خسروی، دکتر میرزابیگی،دکتر موسی‌پور، دکتر فتحی، دکتر حاتمی، دکتر قاسم‌پور، مهندس زرافشان، دکتر صادقی

سرکار خانم دکتر صمدی

دستور جلسه:

۱٫       تصمیم‌گیری درخصوص دومین همایش بین‌المللی انجمن

۲٫       تصمیم‌گیری درخصوص محل برگزاری همایش دوازدهم

مصوبات:

۱٫    درخصوص برگزاری همایش بین‌المللی با توجه به امکانات بین‌المللی دانشگاه خوراسگان در دانشگاه خوراسگان از اعضا جلسه رأی‌گیری شد و اکثریت آرا با برگزاری همایش در دانشگاه خوراشگان موافق بودند و  مقرر شد:

–          با آقای دکتر یارمحمدیان مذاکره شود و اگر دانشگاه با برگزاری مشارکت همایش با  انجمن موافق بودند با توجه به آیین نامه برگزاری همایش برای تعیین اعضا کمیته علمی و اجرایی کار شروع شود.

–          موضوع همایش: کیفیت برنامه درسی آموزش عالی

–          دبیر علمی همایش: دکتر فتحی واجارگاه

–          بستن قرارداد و تفاهم‌نامه مشخص جهت هزینه‌ها، طریقه داوری، محل برگزاری جلسات کمیته علمی برای جلوگیری از ابهامات

در غیر این صورت مقرر شد برای برگزاری همایش بین‌المللی در دانشگاه شهید بهشتی با حمایت سازمان سنجش (از طریق آقای دکتر حاتمی و دکتر فتحی) به صورت یک همایش یک روزه کار پیگیری و دنبال شود.

۲٫       درخصوص برگزاری همایش دوزادهم

دکتر عصاره: انجمن دراین خصوص با ارسال نامه به دانشگاه‌های اصفهان، شیراز، تهران، اهواز، بابلسر، سیستان و بلوچستان و بیرجند از طریق نامه درخواست خود را اعلام کرد که دانشگاه بیرجند (از طریق آقای دکتر آیتی) موافقت دانشگاه اعلام شد.

مقرر شد:

–          موضوع همایش: تغییر در برنامه درسی آموزش و پرورش

–          همایش در بهار سال ۹۳ برگزار شود.

–          از آقای دکتر آیتی نماینده دانشگاه بیرجند درخصوص هماهنگی انجمن با دانشگاه در جلسه بعدی هیئت مدیره دعوت به عمل آید.

–          دبیر علمی همایش یک متخصص برنامه درسی از دانشگاه برگزار کننده باشد.

–          آیین‌نامه برگزاری همایش انجمن برای دانشگاه ارسال شود و برای انتخاب اعضا کمیته علمی و کارهای اجرایی همایش برطبق آن عمل شود.

در ادامه جلسه مقرر شد برای جذب نیروی جدید دبیرخانه از طریق سایت انجمن فراخوان شود.