قرار گرفتن در آستنه سال جدید و….

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با نام خدا
قرار گرفتن در آستانه سال جدید و  عیدی!!!

دوستان سلام

در روزهای پایانی سال شاهد یک اتفاق خشنود کننده برای انجمن بودم که فکر کردم به‌جاست دوستان انجمنی را در شادی ناشی از آن سهیم نمایم. موضوع به تولید دانشنامه برنامه درسی مربوط می‌شود که طرح کلی آن چندین ماه پیش، در هیئت مدیره انجمن به تصویب رسیده بود. این اقدام کاملاً در راستای اهداف برنامه راهبردی انجمن ناظر بر "تولید، بومی سازی و ترویج دانش برنامه درسی" نیز می‌باشد.

پس از تصویب کلیات طرح، دکتر موسی‌پور که مسئولیت کمیسیون نشر علمی را برعهده دارد، چون خاستگاه این طرح نیز کمیسیون نشر علمی بوده است، به پیگیری موضوع و تدارک مقدمات امر پرداخت. بنده هم  دورادور در جریان بودم وبعضاً با ایشان همفکری  می‌کردم. بهر تقدیر باید گفت که در نتیجه همین پیگیری‌ها که عمدتاً به مکاتبه با اسپانسرهای بالقوه برای حمایت از تولید دانشنامه باز می‌گشت، امیدواری هائی فراهم شد. لیکن انجام این طرح که کاری است بس حساس و دشوار و واقعاً با هیچ یک از طرح‌ها و فعالیت‌هایی که تاکنون انجمن به آنها مبادرت ورزیده است قابل مقایسه نیست، نیازمند یک سازوکار پشتیبان اصلی بود که از نظر مالی، نیروی انسانی و سایر امور بتواند جدا از این طرح پشتیبانی کند.

این گشایش هفته گذشته طی نشستی که با یکی از مسئولان اصلی بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی(دکتر افتخازراده)، یکی از اعضاء کمیسیون دائمی هیئت امناء آن بنیاد ( دکتر صدری) برگزار شد و بنده و دکتر موسی پور در آن حضور داشتیم اتفاق افتاد. در نتیجه این نشست قرار شد بنیاد به عنوان معتبرترین و تخصصی‌ترین  مرجع تولید دانشنامه‌های تخصصی در کشور به شکل همه‌جانبه از این طرح حمایت نماید و قبل از پایان سال جاری تفاهم‌نامه مربوطه امضاء شود.    این نشست و نتایج مذاکرات برای بنده بسیار خوشنود کننده بود و این امیدواری را تقویت کرد که سال ۱۳۸۷، به اعتبار شروع رسمی فعالیت‌های ناظر به تولید دانشنامه سالی تبعیین کننده و به یادماندنی در تاریخ تحولات رشته برنامه درسی در کشور گردد. تحولات بعدی را به اطلاع شما خواهم رساند. اگر پیشنهادی در این زمینه دارید، با من یا با دکتر موسی‌پور در میان بگذارید.

سال جدید را پیشاپیش شادباش عرض می‌کنم

دکتر محمود مهرمحمدی
رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران