وبلاگ جدید

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمنی‌های عزیز با سلام

شبیه سازی مسائل و مشکلات تعلیم و تربیت به صورت داستان در ذهن، ما را بر آن داشت تا این داستان ها را در وبلاگی که جدیداً راه اندازی کرده ام قرار دهم. قضاوت در مورد حسن یا عدم حسن این کار با شما عزیزان. قطعاً حضور صمیمانه شما در این فضای مجازی باعث دلگرمی بنده خواهد شد گروپ برنامه درسی و آموزش هنر.  

http://www.ysrmehri.blogfa.com/