انجمن مطالعات برنامه درسی شعبه آذربایجان غربی برگزار می‌کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اولین همایش ملی انجمن مطالعات  برنامه درسی ایران  واحد استان آذربایجان غربی

 

با عنوان:  آموزش و پرورش چندفرهنگی

 

با همکاری

 

 

انجمن مطالعات  برنامه درسی ایران،

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دانشگاه فرهنگیان پردیس ارومیه

دانشگاه ارومیه

دانشگاه پیام نور

آموزش و پرورش ارومیه

 

آدرس دبیرخانه: آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه جاده سلماس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ساختمان علوم، طبقه سوم – گروه کارشناسی ارشد علوم تربیتی

 

مهلت ارسال چکیده تفصیلی:  5 بهمن ماه ۱۳۹۲

اعلام نتایج داوری:۱۵ بهمن ۱۳۹۲                  

تاریخ برگزاری همایش: ۲ اسفند ماه ۱۳۹۲

 

www.barnamehdarsi. blogfa.com

Tel:09141683211

Email:k4kk1@yahoo.com

هدف اصلی

جامعه ایران رنگین­کمانی ازقومیت­هاوفرهنگ­های مختلف است وهمراه شدن بااین تنوع فرهنگی،یک وظیفه­انسانی وتربیتی برای دانشگاه­ها،آموزش و پرورش واجتماعمی باشد. نقش تعلیم وتربیت درجهت توانایی برقراری ارتباطات فرهنگی،ترویج دوستی وعدالت،تقویت حس همگرایی ملی همراه با حس امت اسلامی درجامعه متکثروچندفرهنگی ایرانی ضرورتی محتوم است. دراین راستا،وبه منظوربررسی علمی وشناساندن هرچه بیشترنقش چندفرهنگی نظام­های آموزشی به جامعه علمی کشور،انجمن مطالعات برنامه درسی واحداستان آذربایجان­غربی باهمکاری نهادهای دیگر،اقدام به برگزاری همایش ملی" آموزش وپرورش چندفرهنگی " نموده وبدین­وسیله ازکلیه اندیشمندان وصاحب­نظران جهت ارائه مقاله وآخرین یافته های علمی دراین زمینه دعوت مقتضی به عمل می­آورد.

اهداف فرعی

۱- اسلام وآموزش و پرورش چندفرهنگی 

۲- برنامه درسی چندفرهنگی

۳-ایجاد وفرصت تعامل وارتقا دانش متخصصان در مورد آموزش و پرورش چندفرهنگی

۴-بررسی و تامل در اسناد بالا دستی به منظور توجه به مولفه­های آموزش و پرورش چندفرهنگی

۵- طرح، ارائه و بحث پیرامون آموزش و پرورش چندفرهنگی در نظام آموزشی ایران

۶-اشاعه وتوسعه آموزش و پرورش چندفرهنگی در نظام آموزشی ایران

محورهای همایش

۱-   اسلام وتعلیم وتربیت چندفرهنگی

۲-   مبانی فلسفی،روانشناختی،جامعه شناختی آموزش و پرورش چندفرهنگی

۳-   برنامه­درسی چندفرهنگی ودوره­های تحصیلی ابتدایی ومتوسطه

۴-   برنامه درسی چندفرهنگی و آموزش عالی

۵-   برنامه درسی چندفرهنگی وتربیت معلم

۶-   آموزش و پرورش چندفرهنگی واسناد بالا دستی (برنامه درسی ملی،سند تحول بنیادین و…)

۷-   طراحی ومهندسی (تدوین، اجرا، ارزشیابی) برنامه درسی چند فرهنگی

۸-   مطالعه یافته­ها وتجارب نظام آموزشی دیگر کشورها در مورد برنامه درسی چند فرهنگی

اعضای کمیته علمی(بر اساس حروف الفبا)

۱-دکتر عثمان آچاک

۲- دکتر محمد حسنی

۳- دکتر داود حسینی نسب

۴- دکتر علیرضا حسین پور

۵- دکتر میر محمد سید عباس زاده

۶- دکتر مصطفی شیخ­زاده(دبیر علمی همایش)

۷- دکتر جواد عبدلی(دبیر همایش)

۸- دکتر علیرضا عصاره

۹- دکتر علیرضا عراقی

۱۰- دکتر بهاره عزیزی نژاد

۱۱- دکتر کوروش فتحی واجارگاه

۱۲- دکتر اسکندر فتحی آذر

۱۳- دکتر نادر فزون مهر

۱۴- دکتر نرگس کشتی آرای

۱۵- دکتر اسماعیل مصطفی زاده(دبیر اجرایی همایش)

۱۶- دکتر محمود مهرمحمدی

۱۷-دکتر محمدعلی میرزابیگی

۱۸- دکتر رقیه وحدت

۱۹- دکتر محمد حسن یارمحمدیان