آمادگی برای انتخابات هیات مدیره ی انجمن مطالعات برنامه درسی کرمان

رویدادها شعب استانی

نشست دانشگاهیان و کارشناسان به منظور آمادگی برای انتخابات هیات مدیره ی انجمن مطالعات برنامه درسی شعبه استان کرمان

در تاریخ ۱۴ بهمن ۹۸ ساعت ۱۰ صبح جلسه ای با حضور اعضا هیات موسس انجمن مطالعات برنامه درسی استان کرمان در دفتر آقای براهویی معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان به منظور بررسی روند شکل گیری تاسیس انجمن تشکیل شد. در این جلسه با حضور اقای دکتر صابری و خانم دکتر سالاری (اعضا هیات علمی دانشگاه فرهنگیان)، آقای دکتر جدیدی، خانم دکتر خجسته و خانم دکتر سعید(اعضا هیات علمی دانشگاه پیام نور)، خانم دکتر زین الدینی(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرمان)، خانم دکتر دانشمند عضو هبات علمی دانشگاه شهید باهنر، آقای دکتر دعاگوی مسول کارورزی دانشگاه فرهنگیان، آقای دکتر همت پور مسول برنامه ریزی اداره کل، آقای دکتر سعادت مسول مرکز پژوهش های علمی آموزشی اداره کل و آقای خجسته مسول فناوری اداره کل برگزاری کردید. در این جلسه پس از صحبت های حاضرین در مورد اهمیت انجمن، روند شکل گیری و تعامل همه نهادهای مرتبط به منطور شکل گیری انجمن و تقویت آن،موارد ذیل مصوب گردید.


تاریخ انتخابات ۴ اسفند ساعت ۱۲٫۵
مکان انتخابات دانشگاه فرهنگیان سالن کنفرانس پردیس خواجه نصیرالدین طوسی
روزنامه محلی جهت درج آگهی برای انتخابات روزنامه “کرمان امروز” تعیین گردید.