مجموعه کارگاه های آموزشی

رویدادها کارگاه ها و دوره های آموزشی همایش های گذشته

کارگاه های آموزشی هفدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

به استحضار می رساند کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه تهران، همزمان با هفدهمین همایش سالانه با محوریت دوره ابتدایی، اقدام به برگزاری کارگاه های مرتبط نموده است.
کارگاه ها یک روز قبل از برگزاری همایش در روز سه شنبه مورخ ۶ اسفند ماه ۹۸ در دو نوبت صبح و عصر در محل دانشکده روان¬شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. جهت پیش ثبت نام به لینک مرتبط با هر یک از کارگاه ها در سایت انجمن برنامه درسی مراجعه نمایید. فرصت ثبت نام اولیه تا تاریخ ۲۷ بهمن ۹۸ می باشد.
ثبت نام نهایی تمامی شرکت کنندگان در کارگاه های مورد نظر منوط به رسیدن حد نصاب مصوب از سوی کمسیون آموزش انجمن خواهد بود. لذا زمان واریز هزینه از تاریخ ۲۹ بهمن ماه لغایت ۳ اسفند ۹۸ می باشد و پس از واریز هزینه در لینک مربوط به این بخش در سامانه، ثبت نام نهایی خواهد شد. لازم به ذکر است ارائه گواهی معتبر از سوی انجمن برنامه درسی ایران در روز برگزاری کارگاه خواهد بود.

خبرهای تکمیلی در خصوص برگزاری کارگاه ها در وب سایت همایش اطلاع رسانی خواهد شد.