انتصابی جدید در جامعه برنامه درسی

رویدادها

انتصاب دکتر علی رضا عراقیه در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

دکتر علیرضا عراقیه، دانش آموخته رشته برنامه ریزی درسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، به عنوان “مدیر کل پژوهش و تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و هنر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی” برگزیده شدند. نامبرده تاکنون در سمت های متعددی چون مدیر گروه، معاون دانشکده و مدیرکل آموزش ایفای نقش نموده اند.

 

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک گفته و موفقیت روزافزون ایشان را از خداوند متعال خواستار است.