بیانیه پایانی هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

رویدادها همایش های گذشته همایش هفدهم

قرائت بیانیه پایانی هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران توسط خانم دکتر دهقانی دبیر همایش هفدهم به عنوان بخش پایانی گام های اجرایی همایش بوده و فایل این بیانیه، برای استفاده بیشتر دوستان و همراهان در وب سایت انجمن مطالعات قرار خواهد گرفت.

بیانیه همایش

۱ پاسخ در “بیانیه پایانی هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

  1. دورود فراوان بر کلیه عوامل و دست اندرکاران آشکار و پنهان برگزاری همایش
    آرزوی سلامتی و موفقیت برای همگان

دیدگاه ها بسته شد است