گام بلند انجمن مطالعات برنامه درسی هرمزگان در مناطق محروم شرق هرمزگان

رویدادها شعب استانی هرمزگان

احداث مدرسه با مشارکت اعضای انجمن مطالعات برنامه درسی هرمز گان در محروم ترین نقطه کشور

انجمن مطالعات برنامه درسی هرمزگان در یکی از دورافتاده ترین نقاط کشور مدرسه ای را احداث می نماید.
اعضای انجمن مطالعات برنامه درسی هرمزگان با حضور در روستایی چیدگی دف نوگین گیشدان بخش لیردف جاسک از این منطقه بازدید داشتند و مسایل و مشکلات اموزشی این روستا را بررسی و با دانش اموزان روستای مذکور از نزدیک دیدار داشتند دکتر احمد فولادی عضو هیات مدیره انجمن مطالعات درسی هرمزگان به خبرنگار ما گفت : یکی از اهداف تشکیل این انجمن این است که از مناطق دور افتاده ومحروم بازدید داشته و مسایل مشکلات اموزشی مناطق محروم را بررسی نموده و با مشارکت اعضا، آنها را حل نماید.
دکتر فولادی افزود: افتخاری داشتیم در مناطق کوهستانی و دورافتاده جاسک حضور پیدا کنیم که دانش اموزان این منطقه در کپر مشغول تحصیل هستند و پس از بررسی در هیات مدیره، به اتفاق نظر همه اعضا تصمیم بر این شد یک واحد اموزشی بجای کپر در روستای چیدگی دف نوگین گیشدان بخش لیردف جاسک با هزینه ششصد میلیون ریال احداث نماییم.
وی خاطر نشان کرد که با مشارکت اعضای انجمن ، مقدمات احداث این واحد اموزشی را در روستای مذکور را فراهم کردیم و بزودی عملیات احداث ان اغاز خواهد شد..
ایشان در ادامه بیان نمودند که هدف بعدی ما علاوه بر آموزش معلمان مناطق محروم هرمزگان، شاد کردن دل دانش آموزان با استعداد این مناطق با توانمند سازی آنها می باشد و خنده را بر لبان آنها ایجاد نمایم.