دانشنامه برنامه درسی در لیست دانشنامه های بنیاد دانشنامه نگاری

رویدادها

قرار گرفتن دانشنامه ایرانی برنامه درسی در لیست دانشنامه های بنیاد دانشنامه نگاری

دانشنامه ایرانی برنامه درسی که متعلق به انجمن مطالعات برنامه درسی ایران است، در لیست دانشنامه های بنیاد دانشنامه نگاری قرار گرفت. دانشنامه ایرانی برنامه درسی، پروژه ای متعلق به انجمن مطالعات برنامه درسی ایران است که با حمایت مادی و معنوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش از سال ۱۳۸۸ آغاز به کارکرد. تمرکز اصلی دانشنامه بر حوزه های مختلف مرتبط با برنامه درسی از مفهوم و قلمرو تا نهادها و نشریات این حوزه می باشد. این دانشنامه مشتمل بر ۲۲ محور است و هر محور به زیر محور و مداخلی تقسیم می شود که جمعاً ۵۰۰ مدخل در این دانشنامه تعهد گردیده است اما با توجه به اینکه مسیر پیشنهاد مدخل های جدید باز گذاشته شده و توسط متخصصین این پیشنهادها به صورت مداوم به دانشنامه می رسد احتمال می رود تعداد مداخل بیش از ۵۰۰ بشود. در حال حاضر (شهریور ۱۳۹۹) حدود ۳۰۰ مدخل بصورت الکترونیکی در سایت دانشنامه منتشر شده است و امید است تا حداکثر سال آینده ۲۰۰ مدخل باقی مانده نیز نوشته و منتشر شود. دانشنامه دارای شورای علمی و سیاستگذاری است که هر ماه تشکیل جلسه می دهد و درباره روال های داوری، پیشنهاد مداخل جدید یا بازنویسی مداخل یا محورها بحث و بررسی می شود. هر مقاله پس از نگارش توسط نویسنده مدعو توسط سرگروه همان محور و سپس داور دوم مورد داوری قرار میگیرد و پس از تایید داوران وارد مرحله ویراستاری و انتشار الکترونیکی می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مقالات دانشنامه ایرانی برنامه درسی به وب سایت زیر مراجعه فرمایید.
https://www.daneshnamehicsa.ir/.