افتخاری دیگر برای دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ایران

رویدادها

کسب رتبه “الف” دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ایران

به استحضار می رساند که همه ساله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به شاخص های علمی به ارزیابی مجلات مورد تأیید خود می پردازد در این راستا مفتخریم به جامعه علمی و محققین محترم اعلام نماییم با توجه به ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نشریات معتبر خود در سال ۱۳۹۸ دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی به سردبیری دکتر کورش فتحی واجارگاه ، وابسته به انجمن مطالعات برنامه درسی ایران موفق به کسب رتبه A در بین سایر نشریات گردید.
در این راستا بر خود لازم می دانیم از تمامی محققین، داوران و هیئت تحریه محترم مجله که با کمک های خود باعث کسب این افتخار شدند تشکر نماییم. امید است با همکاری و همراهی شما عزیزان بتوانیم هر چه بیشتر در اعتلای رشته مطالعات برنامه درسی در ایران و دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی گام های اساسی برداریم تا بتوانیم جایگاه واقعی رشته مطالعات برنامه درسی که اساس تعلیم و تربیت در هر نظامی می باشد را باز یابیم.

به امید توفیقات روزافزون شما سروران گرامی

دکتر جوادی پور
رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران