دیدار اعضای هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی هرمزگان با ریاست دانشگاه فرهنگیان

رویدادها شعب استانی نشست ها هرمزگان

اعضای هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی هرمزگان با آقای دکتر ضیایی رییس دانشگاه فرهنگیان هرمزگان دیدار نمودند . در این جلسه دکتر جمالدینی خلاصه ای از فعالیت های انجمن در ماههای اخیر در جهت توسعه تعلیم و تربیت استان ارایه نموده و از همکاری دانشگاه فرهنگیان با این انجمن تقدیر و تشکر نمودند.
در ادامه دکتر ضیایی ریاست دانشگاه از فعالیتهای انجمن در سطح استان تقدیر نمدند و خواستار تعامل و همکاری بیشتر انجمن و دانشگاه شدند و ایشان افزودند که انجمن می تواند برنامه های خود را در دانشگاه برگزار نماید. ایشان خواستار استاندارد سازی در برگزاری همایش و پذیرش مقالات شدند.
در ادامه خانم دکتر نامی عضو هیات مدیره و دبیر علمی همایش یافته های نوین یاددهی یادگیری در دوره ابتدایی که با همکاری دانشگاه فرهنگیان در حال برگزاری می باشد گزارشی از روند برگزاری و پذیرش مقالات همایش ارائه نموده و ایشان افزودند که هدف کمیته علمی ارتقا سطح کیفی همایش می باشد.
همچنین دکتر محمدیان مسئول بخش کارگاه های آموزشی همایش گزارشی از پیش نشست های برگزار شده همایش و کارگاه هایی که قرار هست با حضور اساتید در همایش برگزار شود را ارائه نمودند.
مجوز راه‌اندازی شعبه هرمزگان بیست و سوم اسفندماه سال ۹۵ به تصویب هئیت مدیره انجمن مطالعات برنامه‌ریزی درسی ایران رسید و این شعبه از سال ۹۶ فعالیت‌های خود را در راستای اهداف انجمن در استان هرمزگان آغاز کرد.

گفتنی است؛ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان به منظور برگزاری نشست‌ها، همایش‌های علمی و تخصصی، چاپ خبرنامه، برگزاری کارگاه‌ها، همایش ها، نشست ها و دوره‌های آموزشی و تهیه و ارائه طرح‌های پژوهشی در سطح استان هرمزگان راه اندازی شد.