ابراز همدردی انجمن مطالعات برنامه درسی با خانم دکتر فرزاد نیا

رویدادها

سرکار خانم دکتر فرزادنیا غم درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند متعال صبری عظیم برای شما ‌و خانواده محترم خواستاریم، ما را در غم خود شریک بدانید

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران